torstai, 15. maaliskuu 2018

Syrjinnästä pohdintaa

 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005604153.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=f912160249409909c660bff138bf808f

 

Tanskassa vallitsee laaja konsensus siitä, että maahanmuuton ongelmille on tehtävä jotain hyssyttelun ja odottamisen sijaan. Tanskalaisilla on verrattain lyhyt matka tehdä Juutinrauman kautta opintomatkoja esimerkiksi Malmöön seurailemaan ghettoutumisen iloja. Suurin osa ruotsalaisia, tanskalaisia, suomalaisia ja ylipäätään eurooppalaisia ymmärtänee Tanskan koventuneet linjaukset. Pieni maa jonka kantokyky on nopeasti uhattuna niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin perusturvallisuuden ja kulttuurinsakin osalta, mikäli noudatetaan Ruotsin mallia maahanmuutossa ja painetaan villaisella vielä kaikki ongelmatkin. Tästä asiasta ei siis liene edes tarvetta kirjoittaa.

Syrjintä onkin mielenkiintoisempi ja filosofisempi kysymys pohdiskella. Tanskan pääministeri toteaa rehellisesti: "me syrjimme, mutta kohtuullisesti". Jos menemme syrjinnän alkulähteille niin tasan jokainen meistä ihmisistä toteuttaa jossain asiassa syrjintää. Me vain toteutamme sitä niin tottuneesti ja automaattisesti ettemme tule pysähtyneeksi miettimään koko asiaa. Me syrjimme ikääntyneitä työmarkkinoilla. Me kohtelemme eriarvisesti Jehovan todisitajia ja muuta väestöä asevelvollisuuskysymyksessä. Omassa elämässämme syrjimme kaikein radikaaleimmin väärän näköisiä, väärän aatteen kannattajia, liian rikkaita ja liian köyhiä. Jo hiekkalaatikkoiässä aloitamme syrjimään ja emme ota leikkiin mukaan ihan jokaista halukasta. Vain mielikuvitus on rajana löytää kaikki syrjinnän kohteet yhteiskunnissamme ja elämässämme.

On olemassa syrjintää joka on sekä moukkamaista, että perusteetonta. Kuitenkin on olemassa myös täysin ymmärrettävää syrjintää. Jos päästäisimme kenet tahansa halukkaan opiskelemaan ja työllistymään kirurgiksi tai lentokapteeniksi ilman syrjimistä, monet joutuisivat silloin maksamaan kovan hinnan syrjimättä jättämisestä. Toisinaan voi olla tärkeää kysyä kysymys: Voiko jokin ihanteidemme vastainen teko olla perusteltua siksi, että se vähentää ihmisten kokemaa kärsimystä? Ehdottomasti kyllä. Eurooppa on jo joutunut maksamaan kovan hinnan siitä, että se on toteuttanut liian pitkälle omia ihanteitaan päästämällä rajojensa yli sunnilleen kaikki halukkaat.

Emme voi hyväksyä omien ihanteidemme pantiksi mitä tahansa seurauksia. Jos esimerkiksi Ruotsi olisi maahanmuuttopolitiikassaan harjoittanut pientä syrjintää ja evännyt tietyistä maanosista tulevan maahanmuuttovirran, Ruotsi olisi ehkäissyt massiivisen määrän väkivaltarikoksia,murhia, raiskauksia, autojen polttamisia, poliisin kivittämisiä jne jne. Joka ikinen vuosi Ruotsissa kasvaa ruotsalaisten maksama hinta siitä, ettei Ruotsi ollut ajoissa halukas asettamaan tervettä järkeä ylitse oman naiivin ihanteensa.

Olemme Euroopassa nurinkurisessa tilanteessa. Me haluamme pyhittää arvomme niinkin pitkälle syrjimisen ehkäisyssä, että tulemme jo sitä kautta lisäämään sellaisten aatteiden ja uskontojen asemaa Euroopassa, jotka haistattavat pitkät meidän ihmisoikeuskäsityksillemme. Toisin sanoen jos Eurooppa pitää loputtomiin kiinni syrjinnän ehkäisystä, se tulee itse syrhinnän kohteeksi hitaasti mutta varmasti.

Positiivinen syrjintä on mielenkiintoinen vinouma. Se ei nimittäin ole lainopillisesti lainkaan syrjintää. Eli kun esimerkiksi kaupunki päättää palkata henkilöstöä ja suosii maahanmuuttajia palkkauksessa suomalaisten ohitse, se ei täytä syrjinnän määritelmää lain edessä vaikka kyse on syrjinnästä. Kuten meillä jokaisella on oikeus päättää keitä otamme kotiimme vierailulle, myös valtioilla on oikeus ja oikeastaan moraalinen velvollisuus katsoa tarkkaan mitä ryhmiä se päästää maahansa.

 

tiistai, 13. maaliskuu 2018

Biokaasu olisi ekologinen vaihtoehto sähköautohaihattelulle

Tuossa parisen vuotta sitten EU asetti Suomelle 39% päästövähennustavoitteen liikenteeseen, asumiseen ja maatalouteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikennettämme tulee uudistaa. Luonnollisesti se maksaa  paljon meille kansalaisille. Odotettavissa on nousevia ajoneuvoveroja ja kannustamista sähköautoiluun. Ne jotka pysyttelevät vain taajamissa voivat pärjätä sähköautolla. Ne jotka kipeimmin tarvivat autoa ja kuljetuskapasisteettia pitkillä taipaleilla, eivät voi sähköautoa valita.

Maamme päättäjät ovat lampaita. He eivät uskalla ajatella rohkeasti eri tavalla vaan menevät sähköautobuumin mukaan kuten menevät vähän kaikessa muussakin muiden maiden tekemisten mukaan. Sähköautot ovat kalliita, niiden käytettävyys on heikohko pohjolan talvessa, latauspisteiden puute on rajoittava tekijä kuten latauksen hitauskin. Menee suunnattoman pitkä tovi ja paljon rahaa, että sähköauto voisi korvata Suomessa polttomoottoriautot.

Meillä olisi jo tänään mahdollisuus siirtyä käyttökelpoiseen ja päästöiltään sähköautoon rinnastuvalla autolla. Kaasuautolla johon tankataan biokaasua, saavutetaan polttomoottoriauton käytettävyys ja riippumattomuus 95% pienemmillä päästöillä kuin bensiiniautoilla. Kaasulla ajaminen on lisäksi halvempaa kuin dieselautoilu. Mikä parasta, jo olemassaoloeva autokanta on muutettavissa kaasuautoiksi helposti. Mikäli valtio ryhtyisi toimeen sähköautohaihattelun sijaan, se voisi maksaa esimerkiksi puolet hinnasta jolla bensiiniauto muutetaan kaasuautoksi. Vielä jos valtio ei perisi käyttövoimaveroa kaasusta, pääisisimme nopealle kasvu-uralle päästöjen vähentämisessä.

Jos ilmastonmuutosta pidetään oikeasti ongelmana, olettaisi ettei ole aikaa odotella vuosikymmeniä, että sähköautot mahdollisesti saavuttaa saman käytettävyyden kylmässä pitkien etäisyyksien maassa kuin polttomoottoriautot. Sähköautot löisi itsensä läpi aikanaan jos ne saavuttaisi saman käytttävyyden. Biokaasulla ajaminen olisi nopealla aikavälillä mahdollistava liikenteen päästöjen radikaalin laskun jos niin haluttaisiin. Eikä se olisi edes rahasta kiinni.

tiistai, 6. maaliskuu 2018

Hyvässä ja pahassa rakas populus

Populismi ei sanana sinällään ole negatiivinen sävyltään. Negatiiviseksi se on saatu särähtämään korvissamme vain siksi, että mediassa yhtenään se esitetään nimenomaan negatiivisessa sävyssä. Toisaalta populismia on usein harjoitettu tavalla joka on heikentänyt sen arvostusta. Näitä keinoja on olleet mm. erinäiset iskulauseet ja hokemat, yksinkertaisten ratkaisujen tarjoaminen muihinkin kuin oikeasti yksinkertaisiin ongelmiin, kansan kehuminen, läpinäkyvä vallantavoittelu vallan itsensä vuoksi ilman aikomustakaan välittää kansasta jne jne..

Ongelmaksi on muodostunut se, että nykyisellään puolueen tai yksittäisen poliitikon on hyvin vaikea olla samaa mieltä liiaksi kansan kanssa koska kolmannet tahot kuten media leimakirvestä heiluttaen nopeasti lyö populistin leiman sanojansa otsaan. Toisin sanoen populismi termistä on muodostettu sille poliittiselle eliitille jonka tavoitteena ei edes ole kansansa hyvän edistäminen, kätevä työväline rajoittaa kansan tahdon eli demokratian toteutumista. Niin kauan kuin voidaan leimata eri puolueita populistipuolueiksi, voidaan perustella oma poliittinen elitismi ja kansan tahdon vastainen politiikka.

Koska kaikki poliittiset puolueet ovat enemmän tai vähemmän populisteja, jakaisin populismin kovin mieluusti kahteen alaryhmään jotensakin seuraavalla tavalla:

 

Negatiivinen populismi:

Populismia jossa kansankiihoituksen keinoin pyritään puheilla saavuttamaan kansan suosiota ja näin päästä valtaan. Valtaan päästyä ei edes pyritä toteuttamaan fraasimaisesti iskulauseissa hoettuja asioita joita tiedetään äänestäjien odottavan. Negatiiivinen populismi on pelkkää vallantavoittelua ilman minkäänlaista vastuuta kansaa ja sen hyvää kohtaan.

Positiivinen populismi:

Populismia jossa aidosti pyritään toimimaan kansan edunvalvojana ja näin ollen vaalipuheita seuraa myös konkretiassa vahva pyrkimys toteuttaa kansan toiveita. Positiivinen populismi on todellista demokratiaa jossa kansalla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä.

 

Ihmiset ovat pohjimmiltaan hyväksyntää hakevia laumaeläimiä. Tästä seuraa se, että vain harva meistä on riittävän rohkea ollakseen yksin tai marginaaliryhmän kanssa eri mieltä kuin suurin enemmistö joka ei useinkaan ajattele asioita erityisen pitkälle. Ryhmäpaineen vaikutus on erittäin suuri ja ihmisen täytyy olla vahva ilmaistakseen skeptisyytensä  asioista joita yleisesti pidetään  relevantteina tai tosina.

Valitsemmeko mielipiteemme perusteellisen pohdinnan kautta vai oikaisemmeko ja menekkekö helpoimman reitin kautta luoden ajan trendin mukaan kantamme ja saaden samalla kanssaihmisten enemmistön hyväksynnän?

maanantai, 5. maaliskuu 2018

Italia mukana herättelemässä EU:ta

Jälleen kerran on tullut selväksi, että Euroopassa ei demokratiaa kunnioiteta. Italian vaaleissa voiton saivat euroseptiset ja "maahanmuuttovastaiset" voivat. Media ei tunne lainkaan sellaista käsitettä kuin elintasopakolaisuus tai muu haittamaahanmuutto. Se puhuu maahanmuuttovastaisina kaikista puolueista jotka vastustavat ainoastaan ongelmia synnyttävää maahanmuuttoa.Tällä he pyrkivät luomaan mielikuvaa sisäänpäinkääntyneistä ihmisistä jotka pelkäävät kaikkea uutta ja ovat muutoinkin suvaitsemattomia. Jos vaalitulokset poikkeavat eu:n ihannoimisesta tai avoimien ovien ihannoimisesta, on media välittömästi demonisoimassa kyseiset puolueet tai ehdokkaat. Voisivat avoimesti edes myöntää, että kannattavat vihervasemmistolaista diktatuuria jossa moniäänisyydelle ei ole sijaa.

Odottaisin, että löytyisi mediasta toimittajia jotka kykenisivät terävään analyysiin siitä, mistä "oikeistopopulistisen" ja "äärioikeiston" (ovat median luomia termejä, eivät puolueiden itsensä julistamia) nousu johtuu. Lyhyesti kiteytettynä ne johtunevat kahdesta asiasta. Kausaliteetistä ja resursseista. Kaikki aatesuuntaukset ovat aina alisteisia resussien määrälle ja olemassaololle. Toisin sanoen mikä tahansa ideologia tai poliittinen suuntaus kokee ihmisten mielissä vakavan inflaation viimeistään silloin kun tämä ideologia tai aate on aiheuttanut ihmisille heidän arkeensa riittävästi harmia. Hyvissä olosuhteissa melkein mikä tahansa ylevän ja hienon tuntuinen aate ja ihanne toimii ainakin ihanteen tasolla. Siinä kohtaa kun ihmiset joutuvat henkilökohaisesti maksamaan laskua tästä ihanteestaan, ihmiset eivät enää seisokaan ihanteensa takana niin laajasti.

Eu on toteuttanut politiikkaa jota on ohjanneet ylevät ihanteet. Ihanteita jotka maksavat eurooppalaisille suunnattoman paljon. Eu on monella tapaa vahingoittanut kansalaisten ja kansallisvaltioiden asemaa ja hyvää. Kaikilla poliittisilla teoilla on olemassa jokin seuraus. Eu on itse aiheuttanut eurokseptisten ja haittamaahanmuuttovastaisten nousun koska kausaliteetti toimii. Ensin on vastuuton ja huoleton teko, sitten on siitä seuraava hinta.

Jälleen kerran on otettava esimerkiksi Ruotsi. Miten mieletön onkaan ihminen joka kuvittelee, ettei kansan mielipiteet muutu vaikkapa maahanmuuttopolitiikasta kun he toistuvasti saavat seurata oman kotimaansa turvattomuuden kasvua, kasvaneita rikoksia, ghettoutumista ja kaikenlaista negatiivista seurausta. Kovin suuri ennustaja ei tarvitse olla tietääkseen että Ruotsidemokraatit saavat tulevissa parlamenttivaaleissa erittäin suuren kannatuksen. Ennustus perustuu normaaliin logiikkaan siitä, että teoilla on oleva seurauksensa. Yhtä helppo on ennustaa se, millaisia demonisoivia otsikoita saamme mediasta lukea naapurimaamme vaalituloksesta. Tuskin yhtäkään terävää ja oikeaa analyysia lehdistä saamme lukea joka käsittelisi juurisyitä vaalitulokseen.

Maahamuutosta on tehty aiheena tabu jota ei saisi käsitellä kuin vain positiivisessa sävyssä ja könttänä jossa ei erotella eri maahanmuuton laatueroja. Todennäköisesti ajan kanssa tämä korjaantuu koska poliitikot tajuavat, että tulevaisuudessa vaaleissa saa kannatusta vain vastustamalla löperöä maahanmuuttoa. Turvallisuus on myös resurssi kuten raha ja oma kultturikin. Mitä enemmän ihmiset Euroopan maissa saavat seurata näiden resurssien horjumista, sitä varmemmin he alkavat ennen pitkää kyllästyä maksamaan hintaa siitä, että saavat kannattaa utopistista ihannettaan.

Onnea Italia vaalituloksesta ja kiitos siitä, että olette antamassa herättävää viestiä tekin tahoillanne EU:n suunnan korjaamiseksi säädyllisille raiteille.

 

tiistai, 13. helmikuu 2018

Neuvostoliitto onkin nyt lännessä

Hesari uutisoi Neuvostoliitossa...korjaan Ruotsissa tapahtuneesta suuresta rikoksesta. Kyse on ajatusrikoksesta johon tunnettu ruotsalainen rikospoliisi on syyllistynyt. Hän julkesi sanoa ääneen sen minkä kaikki tietävät todeksi. Hän totesi, että Ruotsin joukkoraiskaukset ovat kulttuurillinen ilmiö. Ruotsin poliisi aloitti välittömästi rikostutkinnan tämän poliisin lausunnosta. Aftonbladet kiirehti uutisoimaan nopeasti miten joukkoraiskaukset ovat tuttuja jo 90-luvulta ja että 58% tekijöistä oli tuolloin ruotsalaisia. Määrällisesti kyse oli 30-60 joukkoraiskauksesta vuodessa. Varmasti totta jos sivuutetaan se seikka, että tekijöiden enemmistö ei ollut tuolloinkaan etniseltä alkuperältään ruotsalaisia. Ruotsi pyrkii nykyisinkin häivyttämään ulkomaalaisten tekemät rikokset tilastoista siten ettei tekijän alkuperää huomioida lainkaan. Näin kaikki tekijät ovat vain ruotsalaisia.

Ruotsalaiseen eikä sen paremmin pohjoismaiseen tai edes Eurooppalaiseen kulttuuriin ole kuulunut joukkoraiskaukset koskaan. Ruotsi muistuttaa yhä enemmän Neuvostoliittoa jossa ihmiset voivat syyllistyä ajatusrikoksiin puhuessaan totta. Ruotsissa on tuomittu oikeudessa jopa työnantajia jotka eivät ole suostuneet eräiden maahanmuuttajaryhmien erityistoiveisiin ja antaneet erivapauksia heille. Ovat kohdelleet kaikkia samoilla säännöillä harjoittamatta positiivista syrjintää. Seurauksena tasapuolisesta kohtelusta on ollut tuomiota.

Tabu tarkoittaa asiaa josta keskusteleminen on hyvin rajoitettua ja vaiettua. Ruotsi elää nykyisin kuplassa ja tabussa. Ruotsissa on lukemattomia alueita jonne poliisi ei uskalla mennä kuin vahvistetuin voimin jos silloinkaan. Siitä huolimatta maahanmuutto ja sen laatu on pyhä asia josta ei saisi ilmaista kritiikkiä. Silti kaikki tietävät asiasta totuuden. Koska Ruotsi tukahduttaa avoimen keskustelun ja tosiasioiden sanomisen, voidaan uskoa että tulevissa parlamenttivaaleissa kansalaiset uskaltavat anonyymisti ilmaista mielipiteensä äänestämällä sankoin joukoin Ruotsidemokraatteja.

Joukkoraiskaukset ovat yksi sodankäynnin väline. Kun katsotaan kokonaiskuvaa ja muistetaan että Ruotsissa poliisi kokee säännöllisiä vihatekoja kivityksineen ja pommeineen, voidaan ymmärtää että kysymys on sodankäynnistä "vääräuskoista" valtiota kohtaan. Tätä samaa ilmiötä kuvastaa mellakat ja tuhannet autojen polttamiset vuosittain. Raiskauksia on aina tapahtunut niin Ruotsissa kuin muissakin maissa. Joukkoraiskaukset ovat kuitenkin ilmiö joka on rantautunut Ruotsiin muualta. Ruotsi edustaa maailman kärkeä raiskauksissa muutoinkin suhteessa väkilukuunsa vaikka joukkoraiskaukset jätettäisiin pois laskuista. Ei edustanut ennen.

Tässä kohtaa joku sanoisi että ei saa yleistää. Niin, missä on tapahtunut yleistys? Missä kohtaa tapahtuu yleistys kun todetaan kiistaton tosiasia että Ruotsin turvallisuustilanne on heikentynyt koko ajan maahanmuuton seurauksena? Kukaan ei ole väittänyt jokaista maahanmuuttajaa tai edes heidän enemmistöä rikoksentekijöiksi. Kukaan ei ole esittänyt että kaikki maahanmuuttajaryhmät syyllistyisi yliedustetusti rikoksiin. Missä kohtaan tämä rikospoliisi syyllistyi rikokseen todetessaan kyseessä olevan kulttuurillinen ilmiö?

Miten monta vuoskymmentä meidän tulee vielä elää että loputkin tunnustavat sen että on olemassa toimivaa monikulttuurisuutta ja ei-toimivaa tuhoon tuomittua monikulttuurisuutta. Eräässä uskonnossa ( ei saa sanoa ääneen Neuvostolitossa) on täysin erilainen ihmiskäsitys. Monissa uskonnoissa ihmisen arvo tunnustetaan globaaliksi arvoksi. Tässä tabu-uskonnossa jota ei saa mainita, ihmisen arvo tunnustetaan vain jos hän kuuluu samaan uskontoon. Toimiva monikulttuurisuus edellyttää, että ihmiset jakavat tietyt universaalit arvot kuten käsityksen siitä, että kaikien ihmisiten arvo on sama katsomatta uskontoa tai alkuperää. Toimivassa monikulttuurisuudessa ihmisyyttä kunnioitetaan ylitse ihmisten uskontojen tai etnisen taustan. Toimimattomassa monikulttuurisuudessa tehdään ihmiskokeilua asuttamalla täysin vastakkaisten arvojen ihmiset samoille asuinalueille samojen lakien ja säädösten alle. Uskonnolla on taipumus lukita ihmisen arvot ja tästä seuraa ettei voida pitää todennäköisenä, että vastakkaisten arvojen monikulttuurisuus tuottaisi koskaan muuta kuin negatiivisia seurauksia rikkoen samalla yhteiskuntaa. Ruotsilla on useiden vuosikymmenien kokemus tästä mutta koska poliitikkojen on vaikea tunnustaa tehtyjä virheitä ja omaa naiiviutta, eletään maassa vieläkin kuplassa.

Ruotsi hakkaa päätänsä seinään nyt urakalla mutta yksi asia on varmaa. Ruotsin ongelmat tulevat kärjistymään vielä paljon eikä ole olemassa viitettäkään siitä, että Ruotsi kykenisi korjaamaan ongelmiaan. Eikä vain Ruotsissa vaan myös meillä eletään aikaa jossa on olemassa lukuisia ajatusrikoksia. Kuplassa elävät ihmiset ovat aina jättäneet viestintuojan vaille majasijaa. Vaatii ihmiseltä suunnatonta rohkeutta puolustaa tosiasoita tilanteessa missä tietää tulevansa leimatuksi puhessaan aiheesta joka on yhteiskunnassa tabu.