perjantai, 19. toukokuu 2017

Ex-pääministeri Jäätteenmäen suuret huolenaiheet

Entinen ja varsin lyhytaikainen pääministeri Jäätteenmäki on murheissaan siitä, että hallituksessa on liian vähän naisia. Vain entinen poliitikko voi suoltaa tällaisia "suuria" huolenaiheita eetteriin. Kansalta jos kysytään niin tuskin hallituksen sukupuolijakauma ihan ensimmäiseksi kritiikkilistalla löytyy kun aletaan ruotimaan hallituksen toimintaa. Suurin hallituksen ja koko politiikan ongelma on krooninen viisausvaje. Meillä ei yksinkertaisesti ole edes opposition reservissä poliitikkoja jotka kykenisivät ylittämään sen vähimmäisvaatimuksen riman mitä päättäjille tulisi asettaa.

Blogista tulisi pitkä jos alkaisi ruotimaan hallituksen typeryyksiä. Tuskin se on tarpeenkaan koska kaikki ovat hallituksen osaamattomuuden nähneet. Kaksi asiaa kuitenkin mainitsen jotka itseäni korpee syvästi. Ensimmäinen oli ministeri Bernerin äärimmäisen typerä ehdotus siitä, että kansalaiset alkaisivat maksaa vakuutusyhtiöille tai muille välistävetäjille rahaa siitä hyvästä, että käyttäisimme omia väyliämme, eli kansallisomaisuuttamme. Bernerin ehdotuksia kritisoi suurin piirtein kaikki ja kaikkialla täysin aiheesta. Vaan mitä teki herra Sipilä? Hän totesi ykskantaan että tukee Berneriä 100 prosenttisesti. Silloinkin kun olisi kovan kritiikin tai jopa erottamisen paikka, antaa pääministeri tukensa. Näin toimii hyvävelikerho.

Toinen asia jossa ei ole päätä eikä häntää, eikä edes parhaita selkäpaloja, on hallituksen kaavailut työttömien päänmenoksi. Työttömiä aiotaan nöyryyttää ja kiusata siitä ettei maassa ole työpaikkoja. Puhutaan jopa palkattomasta työstä. Hallitus menee perse edellä puuhun niin että rytisee. Tietenkin meillä on olemassa joukko ihmisiä joita työ ei kiinnosta, mutta ongelma ei ole kovin iso verrattuna työpaikkapulaan. Jos hallitus yhtäänkään järkeä omaisi,se ehdottaisi vaikka suuryritysten tukemisen lakkauttamista ja varojen siirtämistä aloittavien pienyritysten tukemiseksi. Olisi olemassa monia luovia keinoja lisätä työllisyyttä.

Jäätteenmäki murehtii sukupuolijakaumasta samaan aikaan kun kansa murehtii hallituksen kyvyttömyyttä ja osaamattomuutta sekä suoranaista perseilyä. Silläkö maan asiat kuntoon tulee, että aletaan syynäämään haarovälejä? Henkilökohtaisesti näkisin asian niinkin epäkorrektisti, että päättäminen on miesten heiniä. Lukemattomat naisetkin ovat tätä mieltä. Tietenkin on todella kyvykkäitä naisia, mutta keskimäärin naiset sotkee liiaksi tunteita päätöksiensä taakse. Jos asian sanoo oikein inhoittavan epäkorrektisti niin nainen autokaupassa miettii auton väriä vaikka pitäisi miettiä sen käyttötarkoitusta ja  tekniikkaa sekä huoltokustannuksia.  Naisilla ja miehillä on omanlaisensa vahvuudet keskimäärin eikä sen myöntäminen pitäisi olla suuri asia.

Lopulta on kuitenkin samantekevää onko hallituksessa enemmän naisia vai miehiä, kunhan nämä henkilöt olisi viisaita ja järkeviä. Ei tarvitse olla edes älykäs, kunhan nuo kaksi ominaisuutta löytyy päättäjältä.   Sukupuolta olennaisempaa olisi asettaa jonkinlainen ikäraja ministerin pestille. Nuori voi olla osaava ja älykäs mutta innokkuudella ei voi kompensoida iän mukanaan tuomaa viisautta. Tosin kun puhe on poliitikoista, ei voi olla mitenkään varma että ikä olisi tuonut mukanaan viisautta. Kansan arjesta vieraantuneita hyvävelikerholaisia he ovat.

lauantai, 22. huhtikuu 2017

Pakkopalautukset on humaanein tie

Presidentti Halonen otti kantaa pakkopalautuksiin. Vaikka nopeasti ajatellen pakkopalautukset voivat tuntua epäinhimillisille, edustavat ne kuitenkin kaikkein humaaneinta tapaa kun pohditaan seurauksia pidemmälle. Ensimmäinen asia joka kaikessa humanitäärisessä työssä tulee huomioida, on resurssien määrä. Koska nämä resurssit ovat rajallisia, on niiden kohdentaminen äärimmäisen tärkeää. Ideaalissa tilanteessa mahdollisimman suuri määrä turvapaikkaa hakevista on oikeutettu sen saamaan. Tarvimme siis selvän viestin maailmalle siitä, että noudatamme tarkkaa seulaa tehdessämme turvapaikkapäätöksiä. Kun palautamme ihmisiä takaisin, osoitamme että olemme johdonmukaisia humanitäärisessä työssämme. Tämä on reilua myös vaeltaville ihmisille tietää ettei kannata haaskata varojaan tai terveyttää yrittäessään maahan, ellei täytä turvapaikan saamiseen vaadittavia edellytyksiä.

Mikäli toimisimme niin leväperäisesti kuin Halonen ja eräät muut tahot kirkko mukaan lukien toivoo, antaisimme maailmalle sen viestin, että tänne saa tulla ja jäädä joka tapauksessa, oli sitten turvapaikalle tarvetta tai ei. Tällainen toiminta lisäisi keinottelua ja vähentäisi resurssejamme auttaa heitä joilla on todellinen tarve turvapaikalle. On odotettavaa että tulevaisuudessa pakolaisten määrä kasvaa. Siksi olisi viisasta jo valmiiksi luoda johdonmukainen ja uskottava järjestelmä.

Ongelma tässäkin tapauksessa on se, että vaatimalla tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa ja palautuksia, saa nopeasti otsaansa ikävän ja epäempaattisen ihmisen leiman vaikka seurauksien näkökulmasta tämä olisi huomattavasti oikeudenmukaisempaa ja humaanimpaa kaikki osapuolet huomioiden. Leväperäinen ja löperö pakolaispolitiikka houkuttelee taloudellisin perustein matkaavia liikkeelle ja aiheuttaa oikeille pakolaisille tukalan tilanteen. Veronmaksajien näkökulmasta tänä leikkausten ja työttömyyden aikakaudella olisi myös tärkeää määrittää jonkinlainen katto humanitääriselle työlle. Mikäli tällaista taloudellisiin realiteetteihin perustuvaa kattoa ei ole, kokee suomalaiset maahantulijat yhä useammin erittäin nuivasti ja vastakkainasettelu kiihtyy. Onnistunut humanitäärinen työ tai muu auttaminen ei ole tunteilua vaan järjellistä seurausten ja tavoitteiden puntarointia.

lauantai, 1. huhtikuu 2017

Jos uskoisin politiikkaan, äänestäisin Perussuomalaisia

Mikäli uskoisin politiikkaan riittävästi äänestääkseni, äänestäisin Perussuomalaisia. Perussuomalaisten kohdalla on jostain syystä aina puolustauduttava, joten kerron syyt mielipiteeni taakse. Tekisin sen solidaarisuudesta puolueelle joka on median tikun nokassa kerta toisensa jälkeen. Tekisin sen siksi, että demokratiassamme ei enää kannateta moniäänisyyttä. Tuskin mikään muu puolue uskaltaa sanoa ääneen omilla kasvoillaan sen tutkitustikin kansan enemmistön mielipiteen vääränlaisesta maahanmuutosta vaikka tietävät saavansa erilaisia leimoja otsaansa.

Vihervasemmisto puhuu suvaitsevaisuudesta kovaan ääneen mutta ei suvaitse kuitenkaan edes eriäviä mielipiteitä maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä. Jos joku rohkenee kyseenalaistaa nykyisen maahanmuuton ja esittää siitä hyviä argumenttejä taikka tilastoja, hänet leimataan välittömästi. Tällaisella toiminnalla on aina vastareaktionsa. Mitä enemmän asiallista keskustelua pyritään tukahduttamaan ihmisiä leimaamalla, sitä todennäköisemmin vastareaktiot ovat jyrkempiä. Vihervasemmistolla on kaksijakoinen suhtautuminen suvaitsevaisuuteen. Yhtäältä he puhuvat suvaitsevaisuuden puolesta ja jo kotvan kuluttua ovat suvaitsemattomia pelkkiä vastakkaisia mielipiteitä kohtaan. Kaikki suvaitsevaisuus on aina valikoivaa. Vihervasemmisto  on itse valikoiva suvaitsevaisuutensa suhteen kun puhutaan suomalaisten eriävistä mielipiteistä, mutta moittii samalla näitä toisinajattelijoita siitä, että myös nämä toteuttavat valikoivaa suvaitsevaisuutta. Kysymyksessä on kuitenkin sama asia mutta  kohde on eri. Jokainen voi miettiä kumpi suvaitsemattomuus on perustellumpaa. Se, että ei suvaita toisenlaisia mielipiteitä, vaiko se että ei suvaita sellaisten kulttuurien tai uskontojen käytäntöjä jotka saavat ihmiset loukkaamaan ihmisoikeuksia, sananvapautta, naisten oikeuksia taikka oikeutta olla seksuaaliselta identiteetiltään se mikä haluaa. Käsitykseni mukaan teot ja konkretia on vakavampi asia kuin mielipiteiden ilmaisu.

Perussuomalaisia on myös leimattu populistipuolueeksi. Tosiasiassa kaikki puolueet ovat populistisia. Jos olemme rehellisiä, niin Timo Soinia pitäisi kiittää siitä että on rehellisesti tunnustanut olevansa populisti. Muutkin poliitikot sitä nimittäin ovat, mutta eivät tunnusta eikä media ole syöttämässä kansalle yhtenään että Vihreiden puoluejohtaja on populisti. Jos asiaa mietitään hieman syvemmälle, voidaan ajatella niinkin että Perussuomalaiset ovat vähemmän populistinen puolue kuin esimerkiksi Vihreät, SDP taikka Vasemmistoliitto. Ajatellaan esimerkiksi maahanmuuttokysymystä. Perussuomalaiset toteavat ykskantaan, että rahamme ei riitä siihen, että toimimme piikki avoimena maailman sosiaalitoimistona. He ajattelevat myös ettei yhteiskuntarauhamme säily jos etenemme Ruotsin tielle. Vasemmistopuolueet taasen vetoavat kannattajiinsa jotka haluavat profiloitua hyvinä ihmisinä ja ilmaisevat, että voimme rajattomasti ottaa vastaan maahanmuuttajia. He kuitenkin unohtavat kertoa kansalaisille mitä se maksaa ja kuka sen maksaa sekä mistä kaikesta se on pois. Kumpi edellä mainituista on enemmän populismia, realismiin perustuva kannan ottaminen vai vetoaminen äänestäjien hyväntahtoisuuteen ilman että realiteetit ja negatiiviset seuraukset jätetään kertomatta?

Perussuomalaisia äänestämällä antaa todennäköisesti äänensä demokratian puolesta paremmin kuin minkään muun puolueen tukemisella. Jos lähdemme tielle, jossa moniäänisyyttä yritetään koko ajan poliitikkojen ja median avulla tukahduttaa leimaamalla ihmisiä, voimme yhtä hyvin luopua koko demokratiasta.

torstai, 9. maaliskuu 2017

Vasemmiston puoluejohtajat herätys!

Oppositiopuolueiden johtajat Anna-Maja Henriksson, Li Andersson, Antti Rinne ja Ville Niinistö julkaisivat Turun Sanomissa vetoamuksen, jonka mukaan  kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pitäisi saada väliaikainen oleskelulupa maahan. Toivottavasti nyt viimeisenkin äänestäjän silmät aukenivat sillä vetoamus on kertaluokkaa pöyristyvän ajattelematon. Sen viesti on yksinkertaisesti se, että koko turvapaikkajärjestelmä on tarpeeton koska oli päätös sitten myönteinen tai kielteinen, saa joka tapauksessa jäädä maahan elämään kustannuksellamme. Toteutuessaan ehdotus toimisi taloudellisin perustein tapahtuvan  turvapaikkakeinottelun varsinaisena magneettina. Kun viesti kirisi maailmalle saakka kuten se sosiaalisen median aikakaudella nopeasti kirii, tänne tulisi valtavia ihmismääriä. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää mihin se johtaisi. Vasemmistopuolueiden puoluejohtajien mielestä on ilmeisesti ihmisoikeuskysymys saada nauttia suomalaista sosiaaliturvaa vaikka tulisi tänne mistä tahansa.

Suurimpia häviäjiä olisi ne oikeasti hädänalaiset ihmiset joiden auttamisen resurssit hupenisi turvapaikkashoppailijoiden tukemiseen. Toinen häviäjä olisi suomalainen veronmaksaja. Vasemmistolta puuttuu kroonisesti kyky ajatella asioiden seurauksia pitkällä aikavälillä. Jos nyt oikeistohallituksen aikana olemme saaneet huonoja päätöksiä, tulemme saamaan vasemmistohallituksen aikana suorastaan maata romuttavaa johtajuutta. Mitä merkitystä olisi enää maahanmuuttovirastolla jos sen päätökset eivät sitoisi mitenkään? Yhtä hyvin voisimme luovuttaa valtion rahakirstun kokonaisuudessaan vaikka afrikkalaisille jos emme enää ajattele oman kansamme kokonaisetua lainkaan.

Monessa maassa on todella kurjat oltavat ja se herättää tietenkin empatian tunteita ihmisissä, myös vasemmistolaisissa jotka ovat aivan kujalla ehdotuksineen. Empatiaa ei kuitenkaan pitäisi toteuttaa pelkän tunteen pohjalta vaan yhdistää empaattisiin tekoihin viisautta ja kaukonäköisyyttä. Oikeudenmukaista ja empaattista olisi edellyttää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet karkoitetaan välittömästi maasta jotta resursseja voidaan keskittää hädänalaisimpien auttamiseen ja jotta turvataan yhteiskuntarauha maassa.

Vasemmiston mielestä piskuisen Suomen pitäisi toimia maailman sosiaalitoimistona ja velkaantua lisää voidakseen elättää täällä rajattomasti kasvavaa muukalaisten määrää ja ohittaa näin suomalaisten oikeudet. Suomalaisen elämäntyönsä tehneen vanhuksen tilanne ei liikuta vasemmistoa lainkaan vaikka he joutuisivat valitsemaan ruan ja lääkkeiden väliltä. Jos me otamme pienenä maana roolin maailman sosiaalitoimistona niin yhdellenkään ei ole epäselvää etteikö me saada sankoin joukoin elätettäviä. Vasemmiston mielestä onkin varmasti mukava tehdä hyväntekeväsyyttä aina muiden laskuun. Edes minuuttia ei vasemmistopuolueet suostuisi lisäämään työaikaa samalla palkalla, mutta muiden veronmaksajien rajoja kyllä jaettaisiin muukalaisille täysin avokätisesti.

Poliitikot kehtaavatkin ehdottaa tällaista jonka suurin osa kansalaisia tuomitsee ja joka on ilmiselvästi kaikkien edun vastaista ja odottavat tämän jälkeen saavan samoilta kansalaisilta vielä mandaatin päättää maan asioista.  En hyväksy rasismia tai uusnatseilua mutta voin helposti ymmärtää mistä nämä ilmiöt kumpuavat. Ne kumpuavat siitä että poliitikot kerta toisensa jälkeen ylenkatsovat oman kansan vähäosaisten asemaa ja suosivat samaan aikaan maahanmuuttajia sekä hassaavat verovarojamme Kreikkojen yms tukemiseen. Kansa ja poliitikot elävät kokonaan toisenlaisessa todellisuudessa.

Suomalaisia seisoo leipäjonoissa yhä enemmän mutta mitä tekee vasemmisto? Syrjäytyneiden määrä kasvaa mutta mitä tekee hallitus? Tämän maan johtajuus on niin retuperällä ettei toivoa voi laskea ainakaan poliitikkojen varaan. Pelkkiä unelmoijia ja haihattelijoita joilta puuttuu selkeä visio ja ymmärrys. Mielestäni vasemmisto olisi rehellinen jos se ennen vaaleja ilmoittaisi selkeästi todellisen ajatuksensa, eli sen että meidän suomalaisten tulee luopua hyvinvoinnistamme ja toimia maailman sosiaalitoimistona jotta eräät poliitikot saisivat leikkiä hetken hyvää ihmistä muiden kustannuksella.  Vaan odottakaas kun eduskuntavaalit lähestyy, kuulette silloin vasemmiston puheita eläkeläisten, työttömien ja syrjäytyneiden huonosta tilanteesta. Kuulette kauniita puheita joilla he haluavat saada äänenne päästäkseen toteuttamaan politiikkaa joka on näille samoille äänestäjille mitä turmiollisinta.

Hyvää Turun Sanomissa julkaistussa vetoamuksessa oli ainoastaa se, että äänestäjät saivat avoimesti nähdä ettei vasemmisto ole ajamassa niiden etuja joiden ääniä se eniten kalastelee.

 

perjantai, 10. helmikuu 2017

Ulkolinja Tanskassa

Eilinen ulkolinja kertoi sharialaista Tanskassa. Ohjelma osoitti todeksi ne arvelut joita lukemattomat järkevät ihmiset ovat jo aiemmin tehneet. Islamissa käytetään  taqiyaa länsimaissa runsaasti. Imaamit systemaattisesti antavat Tanskan lain vastaisia neuvoja omilleen mutta julkisuudessa annetaan hyvin liberaalia kuvaa medialle. Viesti oli selvä. Muslimin ei pidä integroitua Tanskalaiseen yhteiskuntaan vaan pysyä omiensa parissa ja noudattaa tiukkaa islamin tulkintaa. Muslimi joka integroituisi länsimaiseen yhteiskuntaan ja kunnioittaisi sen arvoja, tulisi halveksituksi muslimien joukossa. Viimeistäänkin ryhmäpaine pitää huolen siitä, että muslimit tulevat jatkossakin muodostamaan ghettoja ja luomaan omia pikku ”valtioitaan” valtioiden sisälle. Tätä käsitystä tukee lukemattomat esimerkit eri maista Euroopassa. Tätä tukee myös tilastot työllisyydestä jne.

Dokumentissä imaami kertoi avoimesti mikä päämäärä islamilla Euroopassa on. Päämäärä on vähitellen saada Eurooppa islamin haltuun. Ulospäin pyritään antamaan positiivinen kuva mutta omilleen imaamit opettavat aitoa islamia joka on täysin vastoin arvojamme ja lakejamme. Kun puhutaan pienistä määristä muslimeita maahanmuuttajina, lienee muslimin helpompi omaksua länsimaiset arvot. Mitä suurempi on muslimien määrä länsimaissa, sitä todennäköisemmin he haluavat olla lojaaleita toisilleen ja islamille.

Lontoolaisen Chatham Housen tutkijat tekivät 10 Euroopan maassa kyselyn ja esittivät kysymyksen pitäisikö muslimienemmistöisistä maista lopettaa maahanmuutto. Keskimäärin 55% Euroopan kansalaisista vastasi kysymykseen kyllä. 25% ei ollut selkeää kantaa ja ainoastaan viidennes oli eri mieltä. Kun vain viidennes on asiasta eri mieltä, on täysin mieletöntä yrittää enää leimata ihmisiä rasisteiksi tai suvaitsemattomiksi. Kansalaiset yksinkertaisesti ymmärtävät ne mittavat ongelmat joita tällaisesta maahanmuutosta seuraa. Pohjimmiltaan kyse on resurssien riittävyydestä. Raha on resursseista tärkeimpiä mutta myös kansakunnan yhtenäisyys sekä arvot ovat resurssi. Ruotsi joka on profiloitinut ei-rasistisena ja avoimena yhteiskuntana on jo laajamittaisesti alkanut katua liian liberaalia ja löperöä maahanmuuttopolitiikkaansa. Ruotsin ongelmat ovat niin arkipäiväisiä, että enää harva ruotsalainen voi elää silmät ummessa. Vahinko on kuitenkin Ruotsissa jo tapahtunut eikä paluuta yhtenäiseen ja turvalliseen Ruotsiin enää ole. Autoja ja rakennuksia poltetaan päivittäin ja turvattomuus on lisääntynyt.

Tässä kohtaa joku sanoisi, että taas yleistetään muslimeita. Väärin, en yleistä muslimeita sillä heissä on kaikenlaista väkeä eikä kaikki tee rikoksiakaan. Valtion olisi kuitenkin ajateltava kokonaisuuksia maahanmuuttopolitiikassaan. Islam ei ole etnisyys taikka muu ihmiseen liittyvä muuttumaton ominaispiirre. Islam on ennenkaikkea poliittinen hallintajärjestelmä ja vasta toissijaisesti uskonto. Eurooppalaiset eivät siis vihaa muslimeita tai yleistä heitä pahoiksi ihmisiksi, vaan he käsittävät ettei islamisaatio aiheuta Euroopassa mitään sellaista hyvää joka kompensoisi sen mittavat haitat. Tavattoman usein kyseisen maahanmuuton puolustajat tekevät ääripäihin meneviä oletuksia. Oletetaan, että koska on tapahtunut paljon terrori-iskuja, niin maahanmuuton kritisoijat pitäisivät kaikkia muslimeita terroristeina ja näin ollen pelkäisivät heitä. Tämä on luonnollisesti täysin väärä olettama. Lähes jokainen maahanmuuton kritisoija tietää että suurimmat ongelmat syntyvät taloudellisesta ja sosiaalisesta taakasta joka muslimien syrjäytymisestä länsimaissa aiheutuu. Maahanmuutto ei voi olla ihmisoikeuskysymys. Minä en voi kantasuomalaisena muuttaa noin vain Ahvenanmaalle eikä kukaan pidä sitä ihmisoikeusloukkauksena. Kansallisvaltiolla on oikeus päättää paljonko ja mista suuntautuvaa maahanmuuttoa se sallii. Kenelläkään ei yksilönä voi olla oikeutta muuttaa mihin tahansa vieraaseen maahan ja vaatia esimerkiksi samoja oikeuksia tai taloudellisia etuja kuin kyseisen maan kansalaisilla on.

Islamofobia on yksi naurettavimpia argmenttejä joita ideologisista syistä jotkut esittävät. Jos tarkastelemme useiden Euroopan maiden kokemuksia islamisaatiosta, ne osoittavat selvästi miten vahingollista islamisaatio on ollut. Yksinkertaisesti jos maahanmuuttajan asenne on se, että me olemme kafireja eli vääräuskoisia, takaa se varman epäonnistumisen integroitumisessa. Jos arvomaailmat poikkeavat jyrkästi toisistaan on liki mahdotonta saavuttaa rauhanomaista yhteisteloa ja onnistunutta integroitumista. Täysin ymmärrettävää on, että vain harva Eurooppalainen haluaisi maksaa lisää veroja siksi, että varoja käytettäisiin sellaisten ihmisten hyväksi jotka eivät arvosta arvojamme. Kun katsotaan islamenemmistöisiä maita ja siellä vallitsevia arvoja ja käytäntöjä, ei voida rehellisesti olettaa, että kyseisistä maista suuntautuva massiivinen maahanmuutto tuottaisi mitään muuta kuin kehitystä joka hitaasti kuljettaa meitä samaan suuntaan.

Asiaa tulisi pohtia tiedon ja kokemusten pohjalta eikä minkään ideologian sävyttämin lasein. Arkitodellisuus ja omat ihanteet poikkeavat seurauksiltaan usein tavattomasti. Hyvääkin ihannetta naiivisti edistämällä voidaan aiheuttaa suunnattoman paljon kärsimystä ihmisille. Asioita on ajateltava todennäköisistä seurauksista käsin. Islamisaation seurauksia länsimaisille yhteiskunnille ei tarvitse ennustaa sillä meillä on lukuisista maista riittävän runsaasti kokemuspohjaista tietoa. Islamisaatio ei johda mihinkään ihanaan yhteiseloon ja suvaitsevaisuuteen vaan se lisää molemminpuolista rasismia, aiheuttaa tuntuvasti rikollisuutta, lisää taloudellista taakkaamme, vähentää ihmistenvälistä luottamusta, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia sekä ghettoutumista ja muuttaa yhteiskuntaa Pohjois-korean suuntaan jossa suurempien vihanpurkausten ja rasismin ehkäisemiseksi aletaan rajoittaa sananvapautta ja kieltää tosiasioita. Tämä kaikki johtaa myös positiiviseen syrjintään joka edelleen kiihdyttää rasismia ja kantaväestön turhautumista tilanteeseen. Negatiivinen kierre on valmis.

 

http://areena.yle.fi/1-3869235