Blogisti ei suinkaan ole ilmastotieteen asiantuntija eikä tämän bloggauksen tarkoitus olekaan osoittaa, ettei ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ole mahdollista. Pointti on sen sijaan maallikkona pohtia  miksi aiheeseen tulisi suhtautua kriittisesti. Alunperin joitain vuoskymmeniä sitten puhuttiin kasvihuoneilmiöstä. Termi haudattiin koska maapallo ei ole kasvihuoneen kaltainen kaltainen suljettu tila vaan maapallon ilmastoon vaikuttaa monet eri muuttujat. Seuraavaksi yleinen termi oli puhua ilmaston lämpenemisestä. Vasta nykyinen termi eli ilmastonmuutos on rehellinen koska ilmasto ei ole koskaan ollutkaan stabiili vaan muutos on siinä jatkuvaa.

Hiilidioksidi

Kaikesta hiilidioksidista luonto tuottaa 96% ja ihminen vain 4%. Hiilidioksidia pidetään pääsyyllisenä ilmaston lämpenemiseen. Tosiasiassa hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu jolla on vielä negatiivinen takaisinkytkentä luontoon niin, että hiilidioksidin määrän kasvaessa kasvusto maapallolla lisääntyy joka taasen sitoo itseensä hiilidioksidia. Tämä on jo havaittu satelliittikuvista. Hiilidioksidi ei ole saaste vaan elämää ylläpitävä aine. Meille asia ilmaistaan niin, että ihmisen tuottama hiilidioksidi lämmittää ilmastoa. Historiallisesti kausaliteetti menee toisinpäin, eli aina ensin ilmasto on lämmennyt muista syistä ja tämä on vapauttanut maasta ja meristä hiilidioksidia. Korkeidenkin hiilidioksidi pitoisuuksien aikana on historiallisesti vallinnut usein viileä ilmasto joka osoittaa ettei hiilidioksidi dominoi ilmastonmuutoksia. Hiilidioksidin vaikutus ilmastolle on marginaalinen ja se ei dominoi luonnollisia ilmastonmuutoksia. Kaikista ilmastoon vaikuttavista muuttujista hiilidioksidin merkitys lienee vähäisin.

 

Sieppaamaila.jpg

Ilmastokeskustelu lähti laukalle 90-luvun lopussa kun tiedelehdissä julkaistiin oheisen kuvan mukainen niin  sanottu "lätkämaila" jossa lämpötilan ennustettiin nousevan jyrkästi. Tämä Michael Mannin ennuste on murskattu sittemmin useaan kertaan tieteellisesti.  Graafissa on häivytetty kokonaan pois keski-ajan lämmin jakso joka on tunnettu tosiasia.

 

Sieppaailm.jpg

Yllä olevasta graafista selviää miten lukematon joukko tietokoneilla tehtyjä ilmastoennustuksia on epäonnistunut systemaattisesti ennustuksissaan verrattuna mitattuun ilmastoon.

IPCC

IPCC eli hallitustenvälinen ilmastopaneeli on instituutio joka tuottaa meille lähes kaiken tiedon ilmastosta. IPCC on itsessään jo tieteenvastainen koska se on olemassa ainoastaan tuottaakseen tietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. IPCC on vakioinut epätieteellisesti ilmaston stabiiliksi jolloin kaikki muutokset ilmastossa johtuvat sen mukaan ihmisestä. Tieteessä asiat pitää ensin todistaa ja kaikki asiat tulee altistaa kritiikille. Tilannetta voisi verrata siihen, että joskus aikapäiviä sitten olisi perustettu organisaatio tuottamaan tietoa siitä, että maa on litteä. Tällöin organisaatio kelpuuttaisi ainoastaan tutkimuksia jotka oikeuttavat organisaation itsensä olemassaolon eli hyväksymällä vain sen agendan ja olemassaolon oikeuttavaa tietoa. Tiedettä ei edusta se, että ennakkoon päätetään että ihminen on ilmastonmuutoksen taustalla ja kelpuutetaan ainoastaan tätä puoltavat tutkimukset. IPCC ei siis toisin sanoen voi tuottaa kuin tietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta koska sen koko olemassaolo organisaationa perustuu tähän oletukseen. Tieteessä ei voida menetellä niin, että lukitaan ensiksi hypoteesi ja sen jälkeen kerätään vahvistusharhan tyylisesti dataa tukemaan hypoteesiä.

Suosittelen katsomaan Ylen lähettämän MOT:n reilun 10 vuoden takaa joka käsittelee aihetta. Ohjelma osoittaa miten uskomatonta suhmurointia ja epätieteellisiä menettelyjä ilmastotiede pitää sisällään. Tässä mielipide-ilmastossa YLE ei enää nykypäivänä taatusti lähettäisi kyseisen kaltaista kriittistä tutkivaa journalismia.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9raBV6n4A8  ( on kolmessa osassa )

 

Konsensus

Tieteellistä konsensusta pidetään todisteena ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Todellisuudessa konsensus on myrkkyä tieteellisyydelle. Aikoinaan on vallinnut konsensus monista virheellisistä asioista. On olemassa erittäin arvovaltaisia tutkijoita ja esim fysiikan nobelisteja jotka tyrmäävät ajatuksen siitä, että hiilidioskidi lämmittäisi ilmastoa. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ajassa vallitseva paradigma jota ei saisi kyseenalaistaa. Kun koko poliittinen kenttä, media IPCC ja maailma pitää asiaa totena, siitä tulee totuus ja ihmiset mukautuu yleiseen mielipiteeseen vaikka eivät perehdy asioihin itse välttämättä yhtään. Siksi vaatii rohkeutta niiltä tieteentekijöiltä ja muilta ihmisiltä jotka uskaltavat olla skeptisiä. Kun poliittiset agendat ohjaavat ilmastotiedettä, se ei ole enää rehellistä tiedettä vaan uskonto.

 

Lopuksi

Maallikkona en uskalla väittää, että ilmastonmuutos ei varmasti voisi olla ihmisen toiminnan seurausta. Sen sijaan väitän, että joka tapauksessa ilmastotiede on ollut epätieteellistä ja poliittisesti ohjattua ja että ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen tulee suhtautua kriittisesti. Ilmasto on aina muuttunut ja mm. 1900-luvun alkupuolella pohdittiin Suomessakin samoja kysymyksiä lämpimistä talvista ja jaksoista kuten oheisen blogin vanhat lehtileikkeet osoittavat:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/

Koska ihminen saatuttaa ympäristöä muutoin, niin ihmisen on helppoa ajatella, että ihminen pilaa myös ilmaston. Hiilidioksidi ei kuitenkaan ole saaste vaan yhteyttämiseen tarvittava aine joka ylläpitää elämää ja jonka merkitys ilmastolle on marginaalinen. Enemmän pitäisi pohtia sitä miten esimerkiksi sademetsien kaataminen vaikuttaa sään ääri-ilmiöihin. Ilmasto muuttuu aina ja ilmastonmuutos on totta. Skeptinen kannattaa kuitenkin aina olla. Uskallan ottaa riskin ja kallistua enemmän sen puolelle, että kyseessä on luonnollinen syklinen ilmastonmuutos joita on ollut ennenkin ja huomattavasti voimakkaampina. Jos olen väärässä, niin älylliseen rehellisyyteen kuuluu se että myöntää erehtyneensä.

http://www.maaseutumedia.fi/suomalaisprofessoreiden-tutkimusraportti-kumoaa-ipccn-raportin/