Fiktiivinen tarina muutoksen vuodesta 2021 (yltiöfiktiivinen ellei peräti scifi)

 

Vuonna 2021 poliitikkomme ovat heränneet unestaan. Politiikkaa ohjaa nyt pragmaattisuus ja asioiden toimivuus. Ratkaisuja ei tehdä enää ideologisista poteroista käsin ja lauleta laalaalaa sormet korvissa kun joku argumentoi vaihtoehtoisia toimivia ratkaisuja. Koronakriistä seurannut talousahdinko on pakottanut poliitikot  tähän tervehtymisprosessiin. Jopa Vihreät ovat muuttuneet muidenkin ideoita huomioiviksi ja suurin terä heidän ylimielisyydestään on nyt poissa. Yhteiskunnassa vallitsee talvisodan henki jossa ratkaisuja etsitään yhdessä.

Ymmärretty on, että nyt on taantumassa aika alentaa polttonesteiden verotusta jotta talous elpyisi nopeammin. Syvästi on tiedostettu, että Suomen päästöt edustaa vain promillea maailman päästöistä joten utopistinen ajatus sähköistää liikenne 10 vuoden kuluessa on todettu utopiaksi. Niin ikään suurtyöttömyys on avannut päättäjien silmät käsittämään että, yritysten toimintaedellytykset on turvattava myös hyvinä aikoina. Valtionvelka ymmärretään nyt isoksi riskiksi joka sitoo tulevaisuuden liikkumavaraa. Käsitetty on sekin hulluus, että teimme velkaa myös hyvinä aikoina emmekä kasvattaneet puskureita tällaisten kriisien varalle.

Kansakunnan polarisoituminen on vain muisto ja nyt olemme yhtenäinen kansa joka ajattelee yhteiskunnan ja sen jäsenten kokonaisetua. Ihmiset pyrkivät saamaan toisistaan esiin parhaat puolet ja kyvyt.  Vihreät ja perussuomalaiset istuvat samalla leirinuotiolla sulassa sovussa käyden rakentavaa keskustelua isänmaamme tulevaisuudesta. Isänmaallisuus on käsitetty nyt terveeksi yhteisöllisyydeksi ja kansakunta kokee velvollisuudekseen vaalia kansakuntamme etuja sekä hyvää. EU tukipaketti torpattiin ja Suomi teki päätöksen, että alijäämää ei saa enää paikata velkarahalla vaan menojen on vastattava tuloja. Vuodesta 2021 alkoi pitkä hyvä ajanjakso jossa tehdyt virheet käännettiin oppimisen kautta voitoksi.

 

Hyvää uuttavuotta 2021 blogin lukijoille siitä huolimatta, että blogisti heittäytyi tänään ylioptimistiseksi.