Sisäministeri Ohisalon mukaan hallitus hyödyntää ajattelussaan intersektionaalista feminismiä. Se käytännössä pisteytää ihmiset sellaisten  tekijöiden perusteella kuin esimerkiksi sukupuoli, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, alkuperä, perhetausta, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu. Ohisalon mukaan intersektionaalisella feminismillä tunnistetaan syrjivät rakenteet. Tosiasiassa feminismillä tai intersektionaalisella feminismillä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa vaan se kontreettisesti rikkoo tasa-arvoa vastaan.

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ihmisillä on mahdollisimman tasaveroiset mahdollisuudet toteuttaa asioita. Sellaista yhteiskuntaa ei kuitenkaan ole olemassakaan missä mikään muuttuja ei vaikuttaisi esimerkiksi siihen tuleeko ihminen valituksi työpaikkaan. Kuvitellaan tilannetta missä maahanmuuttajataustainen iäkäs kouluttamaton henkilö saisi työpaikan sillä perusteella, että intersektionaalista feminismiä hyödyntäen ihmiset on pisteytetty ja eniten pisteitä uhriutumisen vuoksi saanut saisi työpaikan positiivisen syrjinnän vuoksi. Voisiko joku väittää että tässä olisi kysymyksessä tasa-arvo? Mikäli kaikki hakijat olisivat alkuperältään suomalaisia niin työpaikka todennäköisesti annettaisiin sille, jonka koulutus, asenne, osaaminen yms tekijät puoltaisi työpaikan saamista. Nyt jotakuta kohdeltaisiin hakuprosessissa eri periaatteilla vain intersektionaalisen feminismin standardien perusteella. Kyseessä oliis puhdas positiivinen syrjintä. Moni ajattelisi, että hei olin oikeasti pätevämpi mutta joku sai paikan vain alkuperänsä, sukupuolisen suuntautumisen tms. muuttujien vuoksi.

Kuvitellaan samaa tilannetta urheilussa. Juoksukilpailuun lähtee samalta viivalta kaikki jotka eivät ole saaneet uhriutumispisteitä intersektionaalisessa feminismissä. Ne yksilöt jotka ovat saaneet näitä pisteitä, asetetaankin lähtemään kilpailuun 100metriä muita edempää.

-  Kokisiko joku että tällainen edustaisi miltään osin tasa-arvoa?

- Kokisiko etumatkan saanut voittaja itsekunnioitusta positiivisella syrjinnällä saavuttamastaan voitosta?

- Kokisiko etumatkan saanut häviäjä suurempaa nöyryytystä jos ei etumatkasta huolimatta voittaisikaan?

- Kokisiko muut kilpailijat, että etumatkan saaneet pärjäsivät omine avuineen ja kykyineen?

 

Ohisalon ja hallituksen ajama intersektionaalinen feminismi on keinotekoinen rakennelma jonka ideana on siinä, että pisteytyksessä pisteitä saaneet asetetaan eriarvoiseen tilanteeseen ja kuvitellaan tätä tasa-arvoksi. Voi myös kysyä millaisia ajatuksia ja arvoja kehkeytyy sellaisen naisen, seksuaalivähemmistön tai muun uhripisteitä saaneen asenteisiin jotka on opetettu ajattelemaan  että valkoinen heteromies sortaa heitä. Tai että heidän pärjäämättömyytensä syy on aina jonkun toisen.

On täysin eri asia tunnistaa syrjintään liittyvät rakenteet kuin pisteyttää ihmiset ominaisuuksiensa perusteella ja pyrkiä sitten harjoittamaan positiivista syrjintää. Olettaisin, että jokainen esimerkiksi  seksuaalivähemmistöä edustava maahanmuuttaja tai iäkäs vammainen, haluaa tulla arvostetuksi kykyjensä kautta eikä uhripisteiden perusteella. Me heteromiehet emme oikeasti asennoidu nykypäivän Suomessa  syrjivästi naisiin tai vähemmistöihin. Allekirjoittaneelle on itsestäänselvää, että nainen voi pärjätä siinä missä mieskin. Siksi pidän oikeastaan feminismiä häpeällisenä asiana joka vähättelee naisia. Tuskin kukaan menestynyt nainen haluaa, että hänen menestyksensä tulkittaisiin olevan riippuvaista jostakin nais-asialiikkeestä, vaan paremminkin hänen yksilöllisistä kyvyistään.

Kaikkein merkillisin asia on se, että nämä samaiset feministit vaikenee kokonaan siitä aidosta sorrosta mitä naiset kokee tietyissä kulttuureissa pääosin uskonnon arvojen pohjalta. Oletan tämän johtuvan siitä, että intersektionaalisessa feminismissä täkäläisittäin asiaa tarkastellen, nämä kulttuurit saavat niitä samaisia uhripisteitä erilaisuutensa vuoksi, vaikka globaalisti ajatellen suomalaiset onkin heihin nähden merkittävän pieni vähemmistö.

Positiivisesta syrjinnästä ei ole koskaan seurannut mitään muuta kuin katkeruutta ja vihaa sekä eriarvoisuutta, ihan siitä syystä ettei se edusta tasa-arvoa. Tasa-arvoon ei koskaan päästä pisteyttämällä tai uhriutumalla. Asian voisi rinnastaa nepotismiin. Pääsit työhön tai sait etuoikeuksia vain siksi, että olit jonkun sukulainen. Suomi on maailman kärkimaita mahdollisuuksien tasa-arvossa.