Hyvin helppoa on kritisoida hallituksen tai poliittisten päättäjien toimintaa. Koska blogisti tekee tätä usein ja uskoakseni kansan enemmistökin näkee politiikassa valtavasti osaamattomuutta, on aika heittää pöytään omat ideat työllisyyden ja taloustilanteen nostamiseksi. Teen siis hieman luettelomaisen listan ideoista:

 

Yritystuet

Suuyritysten tukemiseen kuluu valtavia summia rahaa vuosittain mutta nämä yritykset eivät työllistä väkeä lisää tukien vuoksi ja jos työllistäisivätkin, se olisi tempputyöllistämistä. Nämä tuet pitäisi karsia pois ja luoda erillinen rahasto mistä voi hakea tukea kaikki ne pienet ja keskisuuret yritykset jotka haluavat kokeilla siipiään viennissä. Jos edes viidesosa tukea saavista yrityksistä saisi  viennillä aikaan  kasvua olisi seurauksena lisää työpaikkoja. Meillä on merkittävästi PK yrityksiä joilla olisi potentiaalia aloittaa vienti mutta kokevat riskin liian suureksi. Tässä kohtaa yritystuki  antaisi hartijat yritykselle. Tuki olisi kertaluonteinen ja sen saisi mikäli asiantuntijat tekisi suunnitelmasta ja tuotteesta sekä markkinoista kattavan analyysin. Vienti on koko talouden selkäranka koska pelkästään sisämarkkinoilla me emme pärjää teimme mitä politiikkaa tahansa. Myös markkinoinnissa voitaisiin antaa tukea yrityksille viennissä koska se on perinteisesti heikko lenkki suomalaisissa yrityksissä. Tällainen yritystuki antaisi lisäpotkua ja tuottaisi lisää verotuloja ja hyvinvointia.

Työeläkemaksut

Työeläkkeet pitäisi ajatella kokonaan uudella tavalla ja tämä vaatisi suurta rohkeutta päättäjiltä. Tulisi siirtyä järjestelmään jossa kaikille maksettaisiin esimerkiksi 60 vuotiaana täsmälleen sama kansaneläke joka voisi olla suuruusluokkaa 1000 euroa kuukaudessa. Työeläkemaksut ovat keskimäärin yli 20% tuloista joka on kertaluokkaa järkyttävä määrä rahaa vain siksi, että ihminen ehtii nauttia eläkkeestään likimain 10-20 vuotta ennen kuolemaansa. Lisäksi tämä järjettömän kallis maksu ei takaa usein kovinkaan isoa eläkettä. Jos työeläkemaksut laitettaisiin esimerkiksi viidesostaan nykyisestä, tulisi työllistäminen rutkasti edullisemmaksi ja moni pienempi yritys ja miksei kunnatkin voisi työllistää enemmän. Ne ihmiset jotka eivät sijoittaisi tai säästäisi työuransa aikana lisäeläketurvaansa varten saisi kuitenkin 1000 euron takuueläkkeen joka on suurempi kuin monen esim kotiäitinä olleen eläke on tänään. Vastaavasti ne jotka haluaisivat paremman eläketurvan tuon 1000 euron päälle, rahastoisi työuransa ajan ja hyödyntäisi korkoa korolle-ilmiötä. Valtio informoisi ihmisiä vuosittain tämän rahastoimisen merkityksestä ja olisi sen puolestapuhujana ellei sitten peräti lailla velvoittaisi ihmisiä rahastoimaan eläketurvaansa varten esimerkiksi 70 euroa kuukaudessa. Tällä rohkealla uudistuksella työllistäminen halpenisi mutta työntekijän tulotaso säilyisi nykyisellään eikä tarvittaisi edes tempputyöllistämistä. Jos joku ihminen saa vaikka yli 5000 euron eläkettä, on hänellä taatusti ollut koko työura aikaa kerätä omaisuutta ja 1000 euron kansaneläke ei tuota hänelle mitään ongelmaa. Eläkkeen tarkoitus ei voi olla ylläpitää kulutusjuhlaa vaan mahdollistaa kaikille edes siedettävä elintaso eläkkeellä. Varsinainen varallisuus tulee kerätä työuran aikana muilla keinoilla jos haluaa elää leveämmin eläkkeellä. 1000 euroa oli vain esimerkki ja jotkut osaisi varmasti laskea olisiko kestävä ja järkevä kansaneläkkeen määrä kaikille 1000 euroa vai 1200 tai jotakin muuta.

Yritysverotus

Virossa yrityksiä ei erikseen veroteta joka johtaa siihen, että yritykset voi kasvaa ja investoida enemmän omalla pääomallaan. Vasta kun omistajat nostaa varoja yrityksestä itselleen niistä maksetaan normaalit verot. Tällä  mallilla yritykset voivat kasvaa enemmän ja nopeammin jolloin työttömyys vähenee ja sitä kautta sosiaalimenot laskee ja yrityksen omistajat maksaa veroja enemmän koska kasvava yritys tuottaa enemmän. Tämä on positiivinen kierre jonka myös Suomen pitäisi ymmärtää hyödyntää. Viroon on mennyt paljon Suomestakin yrityksiä juuri yrittäjäystävällisen ja järkevän verotuksen takia. Näiden yritysten tuotot ja työllisyysvaikutuksen Suomi on menettänyt ja suunnitteilla oleva tunneli Viron ja Suomen välillä todenäköisesti veisi lisää yrityksiä Viroon. Luultavasti Viron malli myös vähentää konkursseja koska yrityksillä on suurempi puskuri.

Asenteet kuntoon

Asenne ratkaisee enemmän kuin moni arvaakaan. Jos nuoret kasvaaa sellaisessa ilmapiirissä jossa yhtenään kirotaan porvareita tai pidetään yrityksiä riistäjinä taikka muutoin luodaan sellaista ilmapiiriä missä menestyminen on väärin, se todella näkyy taloudessamme. Yrittäjiksi tulisi inspiroida kaikki kynnelle kykenevät luovat ihmiset joilla on liike-idea ja intoa vaikuttaa omaan elämäänsä sekä ottaa myös riskejä. Lainsäädännön tulisi muuttua sellaiseksi, ettei epäonnistuminen aiheuta ihmiselle lopullista tuhoa. Amerikassa konkurssi nähdään lähes merittinä koska ajatuskulku menee niin, että ihminen oppii virheistä ja yrittäjyyskin on matka. Jokainen pidempään yrittäjänä ollut tietää miten monta virhettä on tehnyt ja kun lopulta työssään tulee mestariksi, se palkitsee kaikki aiemmat epäonnistumiset. Yrittäjät tekevät paljon yksin päätöksiä ja he tarvisivat monenlaista tukea erityisesti silloin kun aloittavat uraansa. Työntekijöiden tulee myös kokea olevansa samassa junassa yrityksen kanssa ja yritys voi palkita erikseen työntekijöitä esimerkiksi innovaatioista jolloin työpaikalle luodaan hyvä yhteishenki joka potkii yritystä eteenpäin.

Ympäristöverotus

Ympäristöverotus tulee ajatella realistisen vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Esimerkiksi jos teollisuusyritysten ympäristöveroja nostetaan tai niiden kustannuksia kasvatetaan vedoten ilmastoon, pitää ymmärtää se realiteetti että isompi yritys voi siirtää toimintansa jonnekin jossa se voi tuottaa tuotteitaan halvemmalla. Seurauksena on sekä työpaikkojen menetyksiä että verotulojen laskua. Vastaavasti kun duunari joutuu maksamaan polttoaineestaan yhä enemmän veroja, hän kompensoi sen ostamalla vaikka Lidlistä halvempaa ulkomailta tuotua ruokaa jolloin ympäristöystävällisempi lähiruoka menettää mahdollisuuksiaan ja työllisyysvaikutuskin laskee. Paremminkin asiaa voisi ajatella niin, että ei lisätä ympäristöveroja vaan lasketaan vaikka yrityksen veroja kun se tekee investoinnin joka vähentää päästöjä.  Verottamalla lisää ihmistä joka tarvii autoa pakollisiin ajoihinsa, aiheutetaan ainoastaan negatiivinen kierre jossa ostovoima heikkenee ja työttömyys pahenee.

Kannustinloukut

Työn funktio ei ole ainoastaan raha vaan työ pitää ihmisen kiinni elämässä. Silti moni kokee vääräksi sen, että pienipalkkaisesta työstä ei saa välttämättä elintasoonsa lainkaan lisäbuustia jos on saanut erilaisia yhteiskunnan tukia elämiseen ja asumiseen. Kaikkein pienipalkkaisemmissa töissä palkka voisi nousta ja yrityksellä olisi varaa sitä nostaa koska jo aiemmin mainitut työeläkemaksut laitettaisiin viidesosaan. Kannustinloukkujen järkevä purkaminen mahdollistaisi useammalle suomalaiselle esimerkiksi työn sellaisissa tehtävissä joihin nyt haetaan työväkeä ulkomailta.

Eläkeikä

Meille esitetään argumenttiä siitä miten eläkeikää pitäisi nostaa koska ihmisen eliniänodote pitenee. Olen toista mieltä. Eläkeikää tulisi laskea useilla vuosilla jotta työ kiertäisi nopeammin nuorille. Tällä ehkäistäisiin syrjäytymistä josta muodostuu valtiolle paljon kuluja ja on myös epäinhimillistä yksilölle. Mielestäni 60 vuotiaalla pitää olla oikeus jo irroittautua suhteellisen hyväkuntoisena vapaaherraksi vuosikymmenien puurtamisen jälkeen ja vapauttaa työpaikkansa nuoremmalle. Tämä voisi näkyä myös terveysmenojen laskuna jos ihmiset ei väkisin yritä tehdä viimeisiä vuosiaan töissä vaan voivat jo ottaa rennommin. Ihmisten ei enää tarvisi stressata sillä jaksavatko viimeiset vuodet töissä.

 

Jos nämä kaikki ideat ei olisikaan toteuttamiskelpoisia niin osa niistä olisi lähes varmasti. Meiltä puuttuu politiikasta kyky visioida ja käyttää luovuutta sekä rohkeus kokeilla jotain erilaista. Jos blogia nyt sattuu lukemaan jokin kansanedustaja niin ottakaahan koppia näistä ideoista tai keksikää itse parempia.