Sattumalta iski silmään mielenkiintoinen video jossa tehdään historiallinen katsaus ilmastopropagandan pitkään ja vaiherikkaaeseen historiaan. Videolla käydään läpi lehtien artikkeleitä ja ilmastoennustuksia pitkältä ajalta. Ilmasto on riittävän abstrakti asia useimmille ihmisille jotta ihmiset voisivat luoda omia käsityksiään asioista. Siksi poliitikot ja useimmat meistä ovat kysymyksessä täysin politisoituneen IPCC:n raporttien varassa.

Muistutettakoon mikä IPCC on. Lainaus wikipediasta:

"Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on poliittisen päätöksenteon tueksi vuonna 1988 perustettu ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista koottu elin, jonka tehtävänä on koota ja arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tietämystä"

Tieteen tekemiseen ei pitäisi kuulua politiikka tai hallitukset. Ilmastotiede ei ole oikeaa tieteen tekemistä jos se lähtee tutkimuksissaan liikkeelle siitä olettamuksesta, että ilmastonmuutos on seurausta ihmisen toimista. Oikeassa tieteessä tutkitaan riippumattomasti kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. IPCC ei huomioi lainkaan luonnollisia ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ja se lähtee täysin epätieteellisestä olettamuksesta, että ilmasto olisi normaalisti vakio ja muutokset siinä on seurausta ihmisen aiheuttamista hiilidioksideista. Mikäli poliittiset agendat ohjaa tiedettä, se ei ole enää tiedettä. IPCC ei muista kertoa meille, että ilmasto on aina muuttunut ja hiilidioksidi ei dominoi ilmastonmuutoksia vaan on täysin marginaalinen tekijä ilmastonmuutoksissa.

Mutta se video johon alussa viittasin:

https://www.youtube.com/watch?v=1C36J8puPjQ