Tutkaillaampa hetki mikä on IPCC. Lainaus wikipediasta:

"Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on poliittisen päätöksenteon tueksi vuonna 1988 perustettu ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista koottu elin, jonka tehtävänä on koota ja arvioida ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tietämystä."

IPCC:n tehtävä ja olemassaolonsa peruste tekee siitä epätieteellisen instituution itsessään. Tilanne vastaisi sitä jos perustettaisiin organisaatio tutkimaan ja antamaan ihmisille tieteellistä tietoa vaikkapa hiihtämisen ja syövän välisestä yhteydestä. Ensin luodaan vahva olettamus ja sen jälkeen tutkitaan ja rahoitetaan ainoastaan tämän organisaation  olemassaoloa oikeuttavaa tutkimusta.

Eikai kukaan kuvittele, että IPCC lopettaisi toimintansa saatuaan tutkimustietoa, että ihmisen toiminnalla ei ole vaikutusta ilmaston lämpenemiseen? Ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on tullut uskonto ja dogma jota ei saa kyseenalaistaa. Uskonnon synnyttämiä organisaatioita ja kaupallisia intressejä ei niin vain romutetakaan. Allekirjoittanut on maallikkona selvitellyt voiko ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt säädellä ilmastoa. Lopputulema on ehdottomasti ei. Listaan muuttamia syitä miksi ilmastoväittämiä on syytä kyseenalaistaa.

1. Maapallon ilmastohistoriassa aina ensin nousee lämpötila ja vasta sitten viiveellä hiilidoksidin pitoisuus. Tämä vapautuu meristä ja maasta

2. Maapallon ilmastohistoriassa on ollut monta kertaa tilanne jossa korkean hiilidioksidin aikana on vallinnut kylmä ilmasto. Miten tämä olisi mahdollista jos hiilidioksidi säätelisi ilmastoa?

3. Luonto tuottaa hiilidioksidista noin 96% ja ihminen ainoastaan 4%. Hiilidioksidin vaikutus lämpötilaan on olemattoman marginaalinen. Esimerkiksi vesihöyryn vaikutus on paljon hiilidioksidia  suurempi vaikka sekään ei dominoi ilmastonmuutoksiamme

4.  IPCC:n keräämissä raporteissa ei huomioida auringon vaikutusta lainkaan vaikka auringon aktiivisuus menee sykleissä ja sen aktiivisuus on merkittävimpiä ilmaston muuttajia yhdessä maapallon kallistuskulman muutoksen   kanssa joka selittänee mm. jääkaudet

5: Keskiajalla ja 1930-luvulla on vallinnut yhtä lämmin tai lämpimämpi ilmasto kuin nykypäivänä. IPCC:n raporteissa ja keräämissä tutkimuksissa nämä ovat häivytetty kokonaan pois

6. Tietokoneilla luodut ilmastoennusteet ovat kerta toisensa jälkeen epäonnistuneet ilmaston ennustamisessa

7. Ilmasto on muuttunut aina eikä se ole koskaan ollut stabiili.

 

Koska hiilidioksidi ei säätele ilmastoa vaan pareminkin sen pitoisuudet seuraa viiveellä ilmastonmuutoksia suuntaan ja toiseen, ei ihmisellä ole kykyä vaikuttaa ilmastoon tai sen vaikutus on hyvin marginaalinen. Moni varmasti lähestyy asiaa intuitiivisesti siitä näkökulmasta, että koska ihminen turmelee luontoa muutoinkin, niin se pilaisi myös ilmastoa. Mainittakoon myös, että fysiikan nobelisti on kyseenalaistanut ihmisen vaikutuksen ilmastoon.

Spekuloin joskus ajatuksella, että onko fossiilisten polttoaineiden loppumisen uhka syynä ilmastopropagandaan ja siihen, että ihmiskuntaa halutaan ohjata vaihtoehtoisiin energiamuotoihin.

Olen aiemminkin linkittänyt tänne MOT ohjelman 10 vuoden takaa koskien IPCC:n toimintaa mutta tarjoan ohjelmaa uudelleen niille jotka haluavat tietää enemmän millainen instituutio ilmastotietoa meille syöttää: Kuluneiden 10 vuoden aikana ilmastopropaganda on saanut vain lisää uskonnollisia ja hurmoksellisia piirteitä joten ei ole mitään syytä epäillä etteikö toiminta ole edelleen samanlaista kuin MOT ohjelma osoittaa.

https://www.youtube.com/watch?v=K9EXexVn4Zs

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/brittilehti-ilmastonmuutoksella-huijattu-miljoonia/2155946