Vihapuhelaki tarkoittaisi eittämättä sananvapauden kaventumista. Sananvapauteen kuuluu vastuu, mutta vihapuhelaki tarkoittaisi täysin mielivaltaista lakia jossa normaali kritiikki joka vain kohdistuu "väärään" kohderyhmään, olisi laitonta. Euroopan neuvoston ministerikomitean ehdotus vihapuheesta kuuluu:

"Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastasuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansallismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan."

Vihapuhelaki tarkoittaisi käytännössä sitä, että normaali esim. johonkin ihmisryhmään tai uskontoon kohdistuva sananvapauden piiriin kuuluva kritiikki ilman vihaa voitaisiin tulkita vihapuheeksi. Toisin sanoen synnyttäisimme yhteiskunnan jossa on olemassa sallittuja ja ei-sallittuja mielipiteitä. Miten järkevä ihminen voisi pitää vihana esimerkiksi sitä, että viittaa jonkun ihmisryhmän yliedustukseen rikoksissa?  Entä miksi vain suvaitsematon kansallismielisyys on nostettu tikun nokkaan eikä esimerkiksi anarkistit? Miten esimerkiksi joitakin kulttuureita ja niiden käytäntöjä voitaisiin muuttaa jos maailma ei saisi enää niitä kritisoida?

Huomionarvoista on myös maininta "pohjautuu suvaitsemattomuuteen". Käsittääkseni lähes kaikki ihmiset ovat suvaitsemattomia mutta vain suvaitsemattomuuden kohde vaihtelee. Suvaitsemattomuus ei itsestään ole vihaan yllyttävää. Uskoakseni meistä useimmat ovat ihan kantaväestönkin tiettyjä yksilöitä kohtaan suvaitsemattomia ja suorastaan inhoavat heitä, mutta eivät koskaan tekisi heille pahaa. Jotkut ihmiset kokevat asiakseen olla sanankäänteissään äärimmäisenkin leimaavia pelkästään suomalaisia kohtaan jotka ovat esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta eri mieltä. Näitä ei otaksuttavasti tulkittaisi vihapuheeksi?

Miten tosiasioista voisi enää puhua maailmassa missä normaali kritiikin esittäminen tulkitaan vihaksi tai vihan lietsonnaksi? Kuvitteleeko joku, että tällaisesta laista seuraisi mitään muuta kuin juuri päinvastaisia asioita kuin mitä lailla tavoitellaan. Ihmisiä ei voi pakottaa suvaitsevaisuuteen koska jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteisiinsä. Vihapuhelaki antaisi sen viestin, että tietyt ihmisryhmät ovat erityissuojeluksessa ja normaali kritiikki on evätty. Olisi myös ymmärrettävä mikä on vastustamisen ja vihan ero. Useimmat meistä vastustaa esimerkiksi ihmisiä jotka ovat tehneet julmia rikoksia, mutta emme silti tee heitä kohtaan vihatekoja. Toisaalta saatamme myös vihata yksilöitä ilman, että tekisimme koskaan vihatekoja tai yllyttäisimme jotain tekemään.

Jos vihapuhelaki tulisi voimaan, se tarkoittaisi merkittävää palkan nousua lakimiehille sillä voimme olla varmoja, että pienisieluiset ihmiset nostaisi yhtenään esim. maahanmuuttoa kritisoivien puheista rikosjuttuja. Ihmisen loukkaantumista normaalista kritiikistä ei voi pitää laittomana. Minulla on oikeus loukkaantua siitä, että kannattamaani puoluetta arvostellaan ja muilla on siitä huolimatta oikeus sitä arvostella. Minulla on oikeus loukkaantua siitä, että maailmankatsomustani arvostellaan ja jopa haukutaan, ja muilla on oikeus niin tehdä. Emme kykenisi käymään montaakaan keskustelua yleisistä asioista jos meidän pitäisi aina ajatella, että joku voi pahoittaa siitä mielensä.

Näkisin, että ihmisryhmään kohdennettua kovaakin kritiikkiä ja jopa haukkumista tulisi pitää laissa lieventävänä asianhaarana verrattuna yksilöön kohdistuvaan haukkumiseen, koska haukkuminen jakautuu kollektiivisesti. Otetaan pelkistävä esimerkki: Vahingoitutko siitä jos A) Espanjalainen haukkuu suomalaisia viinaa kittaaviksi väkivaltaisiksi räkänokiksi jotka tekevät itsemurhia harva se päivä. vaiko B) Joku haukkuu sinua rumaksi haisevaksi pottunokaksi joka ei ole koskaan osannut edes yksinkertaisia asioita. Tuntuisi, että vaihtoehto B satuttaisi ainakin allekirjoittanutta huomattavasti enemmän kuin vaihtoehto A joka ei saisi aikaan kuin hetken ihmetyksen.

"Vihapuhe" ei ole maassamme mikään ongelma. Ongelma on se että terve keskustelukulttuuri puuttuu ja se, että ihmisiä leimataan heidän mielipiteidensä perusteella hyvin herkästi. Henkinen väkivalta on asia mihin rikoslaissa pitäisi keskittyä enemmän. Henkisellä väkivallalla aiheutetaan mielenterveydellisiä ongelmia ihmisille jotka pahimmillaan tuhoavat ihmisen koko elämän. Myös koulukiusaaminen on todellinen ongelma maassamme koska sen vahingot voivat kantaa läpi ihmisen elämän. Josta saammekin aiheen seuraavaan blokkaukseen!