https://yle.fi/uutiset/3-10748651

Taas kerran YLE tekee YLET ja suoltaa tuutin täydeltä idelogiansa mukaista roskaa.

"Miksi samat ihmiset epäilevät ilmastonmuutosta ja vastustavat maahanmuuttoa"

Itse kysymys on aikamoinen yleistys koska on paljon ihmisiä jotka ei epäile ilmastonmuutosta mutta vastustaa huonoa maahanmuuttoa. Ajatellaampa asiaa esimerkin avulla. Kuvitelaan, että meillä on uskova ihminen joka uskoo uskonnon dogmit. Kuvitellaan edelleen, että tämä uskova kuulee ihmeparantumisesta missä raajaton on saanut uuden raajan Jumalalta rukouksen avulla.  Tämä uskova uskoo tämän ihmeparantumisen. Entäs sitten ateistimme? Ateisti ei usko uskonnon dogmeihin ja koska hän on lähtökohtaisesti kriittinen Jumalan olemassaoloon, ei hän usko myöskään tarinaa ihmeparantumisesta. Mikä asia siis aiheuttaa korrelaation näiden kahden epäilyksen välillä? No tietysti kriittisyys ja vaatimus todisteille. Uskovalle kelpaa oman kuplansa vuoksi perusteeksi pelkät väitteet ja usko, kun taas kriittinen kaipaa todisteita. Kriitikko kaipaa konkreettisia todisteita siitä, että ilmasto lämpenee ihmisen toimien vuoksi, eikä ole osa sitä normaalia ilmastonmuutosta joka esimerkiksi keski-ajalla mahdollisti jäätiköiden sulamisen kautta Grönlannin asuttamisen. Kriittisyys nähdään usein myös väitteenä. Jos epäilen, että onko ilmastonmuutos jotenkin luonnotonta ja ihmisestä johtuvaa, se ei tarkoita samaa kuin väitettä, että asia olisi näin. Jos joku on tässä ajassa tärkeää niin epäilys.

On erittäin mielenkiintoista kun maahanmuuton kriittisyydestä yritetään tehdä psykologista kysymystä ja sivuuttaa ne syyt miksi huonoa maahanmuuttoa vastustetaan oikeasti. Onko esimerkiksi Ruotsin käsiin räjähtänyt rikollisuus ja ghettoutumisen todellinen ongelma vai onko kyse vain sitä kritisoivien psyykkeestä? Jokainen älliään hieman käyttävä ihminen ymmärtää sen, että ei Ruotsin pahimmilla maahanmuuttoalueilla asuvien kohtaamat ongelmat ole heidän psyykestään lähtöisin vaan ongelmat ovat konkreettisia ja massivisia. Ongelmalista maahanmuuttoa vastustetaan siksi, että erilaiset tilastot ja kertyneet kokemukset osoittavat monien vuosikymmenien ajalta sen tosiasian, että muuttajien alkuperämaa ja kulttuuri vaikuttaa dramaattisesti siihen millaisia seurauksia vastaanottavalle maalle seuraa. Näiden kysymysten psykologisoiminen on puhdasta propagandaa. Psykologialla voisi selittää sellaisia asioita kuin esimerkiksi ihonväriin liittyvää rasismia tai perusteettomia ennakkoluuloja mutta ei konkreettisia olemassaolevia ongelmia ja niiden kritiikkiä. Aika harva ihminen haluaa lisää turvattomuutta, huoltosuhteen heikkenemistä ja rikollisuutta. On ihmisten kärsimyksen vähättelyä yrittää etsiä vikaa kärsivän ihmisen psyykkeestä kun ongelma on konkreettinen.

"Heille on ok, jos esimerkiksi naiset tai maahanmuuttajat ovat huonommassa asemassa. Heidän näkemyksensä mukaan hierarkiat ovat luonnollisia eikä niistä pidä pyrkiä eroon. Jotkut ovat vain ansainneet heikomman aseman, Jylhä kuvaa."

Ajatellaampa asiaa niin, että meillä on olemassa glubi jonka jäsenet harrastavat pitsin nypläystä. Jäsenet ovat maksaneet alusta saakka jäsenmaksuja ja rahoittaneet siten glubilleen erinäisiä palveluita joista he jäseninä ovat oikeutettuja nauttimaan. Kuvitellaan, että tämän glubin säännöt sallii, että kuka tahansa voi tulla jäseneksi ja jättää rahoittamatta maksuillaan glubin toimintaa mutta saavat silti täsmälleen samat oikeudet glubin palveluihin kuin entiset jäsenet jotka rakensivat ja rahoittivat kerhon.Tästä seuraisi se, että kerhon palvelut heikentyisivät ja / tai jäsenmaksut kallistuisivat. Kuinka moni voi rehellisesti sanoa, että tämä kuvio olisi oikeudenmukainen? Jos me eläisimme yhden valtion maailmassa, niin kaikille tulisi kuulua samat oikeudet. Mutta koska me elämme valtioissa joiden hyvinvointipalvelut ovat tarkoitettu kyseisen maan kansalaisille, ei voida mitenkään pitää oikeudenmukaisena sitä, että nämä palvelut kuuluisivat myös niille jotka eivät ole kansalaisia kyseisessä maassa. Heikompi asema on tässä tapauksessa oikeudenmukaisuutta. Minä olen ansainnut heikomman aseman verovaroin rahoitettuihin palveluihin jos muuta vaikka Portugaliin koska en ole kyseisen maan kansalainen. Olen siis täysin oikeutetusti ansainnut heikomman aseman missä tahansa maassa kuin Suomessa. Tämä koskee erityisesti taloudellisia asioita ja esim äänioikeutta, ei kuitenkaan sellaisia tasa-arvo kysymyksiä joita voidaan pitää globaaleina kuten oikeutta koskemattomuuteen tai oikeutta saada ensiapua terveuden pettäessä.

 

Tällaisten YLE:n juttujen tarkoitus on ilmiselvä. Yritetään vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja osoittaa mitkä ovat hyväksyttyjä mielipiteitä ja mitkä eivät. Tämä sama YLE joka tänään suoltaa tällaista propagandaa ulos, tuotti vielä 10 vuotta sitten MOT ohjelman jossa esitettiin rankkoja todisteita siitä, miten epätieteellistä ja vääristelevää on ilmastopaneelin tuottama poliittinen informaatio. Ohjelman voi katsoa tästä: https://www.youtube.com/watch?v=K9EXexVn4Zs

Historia tuntee paljon tapauksia missä vallitsevaa paradigmaa ei ole sallittu kyseenalaistavan. Häiritsevintä ilmastokeskustelussa on juuri se kritiikittömyys jolla asia kohdataan valmiiksi annettuna totuutena. Jos tieteellisiä todisteita pidetään riittävinä todisteina, niin miksi meidän pitäisi luottaa IPCC:n tuottamiin tietoihin vaikka se on täysin poliittinen elin jonka tarkoitus on tuottaa ainoastaan tietoa joka "todistaa" ihmisen toiminnan olevan ilmaston lämpenemisen taustalla? Jos tieteentekijä tuottaa vastakkaista tietoa, hän ei saa rahoitusta. IPCC on itse myöntänyt liioitelleensa ilmastotietojaan eikä luottamusta herätä yhtään myöskään se, miten epätieteellisillä perusteilla lämpenemisen osoittava ns. lätkämaila on kyhätty kokoon. Malleissa on häivytetty pois mm. keski-ajan lämmin jakso.

Ilmastonmuutosta on mahdoton kieltää koska ilmasto ei ole koskaan ollut stabiili. Se taas voidaan vähintään kyseenalaistaa, että onko ihmisen pienillä vain 4% hiilidioksidipäästöillä vaikutus ilmaston lämpenemiseen koska hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu ja luonto vapauttaa sitä itse noin 96%

Koska ihminen on syyllinen moneen ympäristöongelmaan, syntyy liian helposti sellainen intuitiivinen vaikutelma yhdessä propagandan kanssa, että on itsestäänselvää että ihmisen toiminta on vaikuttanut ilmastoonkin. Asiaa voi verrata siihen, että koska maailman merillä harjoitetaan paikoin liikakalastusta, voisi intuitiivisesti ajatella ihmisen tekevän niin Suomessakin, Tosiasiassa maamme kalakannat ovat pääosin kuitenkin alikalastettuja ja vesistömme kestäisi moninkertaisen kalastuspaineen kalakantojen vaarantumatta. Myös metsän käyttöä koskee  sama. Maailmalla kaadetaan liikaa metsää monissa maanosissa, ja meillä se kasvaa enemmän kuin kaadetaan.

Ilmastokeskustelu keskittyy lähinnä siihen, että miten voisimme kiristää vielä lisää päästövähennyksiä ja kuka huutaa kovimmin ilmastotekoja, sen sijaan kun pitäisi keskittyä tekemään ei-poliittista tieteellistä puolueetonta tutkimusta siitä, onko ihmisen toimilla vaikutusta ilmastoon ja jos on, minkä verran. Tämä olisi tärkeää siksikin, että jos ihmisen hiilidioksidipäästöillä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastoon jota säätelee monet ihmisestä riippumattomat isot muuttujat, voisimme keskittää energiaa tärkeämpiin ympäristökysymyksiin.

yksi totuus  ja mielipide-ilmasto

Ajatellaampa aikaa jolloin lääketiede oli aivan alkutekijöissään ja erilaiset poppamiehet "hoitivat" ihmisten terveyttä ja monenkirjavat uskomukset sävyttivät vahvasti käsityksiä terveydestä ja hoidoista. On helppoa kuvitella, että noina aikoina naurettiin pihalle ne kriittiset tahot jotka peräänkuuluttivat skeptisyyttä ja edustivat tieteellisempää lähetysmistapaa. Ilmastokeskustelu elää nyt aikaa jossa vahva mielipide-ilmasto tukee vahvaa uskomusta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Tämän näkemyksen kyseenalaistaminen saa aikaan juuri tällaisia YLE:n kaltaisia juttuja. Ilmasto on muuttunut uskonnoksi ja dogmiksi. Jos viittaat tieteellisiin seikkoihin kritisoidessasi ilmasto-uskontoa, olet uskonnollisessa viitekehyksessä paholaisen oma. Meille mahtuu yksi totuus kerrallaan.

Uskontoa ilmastovouhotus muistuttaa siksikin, että samoin kuin uskonnollisessa hurskaudessa arvostetaan tekoja ja oikeaa tosisuskoa, myös ilmastouskonnossa katoaa kaikki suhteellisuudentaju tekojen ja lopputuloksen väliltä. Esimerkiksi Perussuomalaiset eivät ole ottaneet kantaa siihen, onko ilmastonmuutos ihmisen toiminnan seurausta, vaan he ovat yrittäneet tuoda pöydään suhteellisuudentajua ilmastotekojen järkevyyden suhteen. Vaikka Suomi satakertaistaisi ilmastotekonsa tai lakkaisi kokonaan olemassa, sillä ei olisi mitään konkreettista vaikutusta ilmastoon. Jos halutaan muuttaa asioita, on oltava jonkinlainen järkevä prioriteettijärjestys jossa vaikuttavuus ratkaisee, eikä se miten kunnianhimoisia me olemme omassa pikku maassamme.

Usein huomattua on, että kun argumentit loppuvat, aloitetaan vian ja ongelman etsiminen viestintuojasta. YLE:n jutun arvo oli lähinnä viihdyttävä. Se uppoaa kenties johonkin mutta yhtä monelle se osoittaa selvästi YLE:n propagandamaisen luonteen. Ehkä seuraavaksi YLE  viihdyttää meitä jutulla jossa osoitetaan kuinka uskonnottomuus ja ateismi korreloi keskenään, tai ehkä saamme kuulla kesän ja jäätelön kulutuksen korrelaatiosta. Yhtä kaikki, se että olet tiedonjanoinen ja kriittisen skeptinen uskomaan kaikkea joka tuodaan eteesi, ei tee sinusta mitään muuta kuin fiksun.

Loppuun vielä yksi huomio. Valtamedia pitää yllä  sellaista uskomusta ja hokemaa, että monikulttuurisuus olisi ainoastaan rikkautta tai muutoin mielummin positiivista kuin negatiivista. Hyvin monet tietävät ettei asia ole näin, joten he voivat siksi menettää uskonsa mediaan joka toistaa myös hokemia ilmastonmuutoksesta. Jos media todistetusti tekee propagandaa jossakin asioissa, hyvin moni alkaa ajatella, että se tekee sitä muissakin asioissa.

 

Luettavaa: http://ilmastorealismia.blogspot.com/2015/01/ilmastoharhan-lyhyt-historia.html