Koulukiusaamisesta on puhuttu iät ajat. Harvat asiat ratkaistaan vain puhumalla, ellei sitten puhe sisällä joutavanpäiväisten unelmien sijasta konkretiaa. Joskus ammoisina aikoina opettajat saivat pitää kuria koulussa. Ihmekös nuoret etsii rajojaan kun sanktiot eivät ole kunnollisia. Onko ehdotukseni scifiä vai realistinen mutta kerron sen nyt joka tapauksessa.

Koulun alkaessa pidetään tunnin mittainen opastus jossa oppilaille tehdään selväksi, että kiusaamisesta seuraa kovat sanktiot. Kiusaaja joutuu välitunteina olemaan koulun henkilökunnan välittömässä läheisyydessä tai jollakin muilla keinoin hänen mahdollisuutensa kiusaamiseen estetään.

Teknologia voisi toimia kouluissa kiusaamisen estämisessä siten, että jokainen koulun alueen neliömetri on videovalvonnassa. Kiusaustapaukset voidaan tarkistaa nauhoilta myös jälkikäteen ja rangaista kiusaajaa. Voisiko teknologia estää kiusaamisen koulun alueella, kas siinäpä kysymys.

Kaikilla tulee olla oikeus käydä koulua ilman, että tarvii pelätä kouluun menemistä. Jos vain lisätään  resursseja ja käytetään mielikuvitusta, on varmasti merkittävä osa koulukiusaamisesta estettävissä.