Maanantainen MOT käsitteli aihetta jonka moni suomalainen on kokenut suureksi epäkohdaksi. Nimittäin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden karkoituspäätöksiä, tai oikeammin niiden puutetta. Ohjelmassa kerrottiin venäläisestä pikkurikollisesta joka karkoitettiin kotimaahansa vaikka hän ei ollut kuitenkaan vahingoittanut kenenkään fyysistä koskemattomuutta. Vastaavasti moni raiskauksiin syyllistynyt turvapaikanhakija on saanut jäädä. Ulkomaalaislain mukaan ketään ei saa käännyttää, karkoittaa tai pakkopalauttaa alueelle missä hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun ihmisarvoa loukkaavan toiminnan kohteeksi.

Edellä mainitut syyt ovat erittäin heikkoja perusteita palauttamisen eväämiselle. Suomella ei voi olla velvollisuutta tai edes kykyä taata kenenkään kuolemattomuutta. Mikäli tällaisen ihmisen kotimaassa on niin vaikea tilanne, ettei sinne tohdita edes vakaviin rikoksiin syyllistyneitä karkoittaa, niin silloinhan tuntuisi erittäin epäreilulle, että sellainen rikollinen joka pääsee tällaisesta lähtömaasta pakenemaan, saisi suojaa meiltä samaan aikaan kun syyttömät ja puolustuskyvyttömimmät ihmiset kärsii pakenijan kotimaassa. Me tosiinsanoen maksimoisimme vakaviin rikoksiin syyllistyneen suojan ja turvan vaikka voisimme samalla menoerällä tehdä oikeaa humanitääristä työtä tämän ihmisen kotimaassa ilman, että riskeeraamme ihmisten turvallisuutta kotimaassamme ja horjutamme ihmisten uskoa oikeusvaltioon.

Kansanedustajiemme ensisijainen tehtävä on huolehtia Suomen kansan hyvinvoinniista ja turvallisuudesta, puolustaa oman kansan hyvää. Oikeustajuun ei mitenkään mahdu, että vakaviin seksuaalirikoksiin syyllistynyt saa jäädä maahan vain kotimaansa tilanteen vuoksi ja syyllistyä mahdollisesti uudelleen rikoksiin. Jos viranomaisemme puuttuisi hyvin voimallisesti niiden henkilöiden palauttamiseen joilla ei ole perusteita olla maassamme, olivatpa he rikoksiin syyllistyneitä tai eivät, niin kansalaiset luottaisivat paremmin siihen, että ne jotka maassa oleskelevat, tekevät sen oikeista syistä ja heillä on tiukan seulan ja kontrollin läpi käyden edes jonkinlainen oikeutus täällä olemiselle.

Jos ulkomaalaislakia noudatetaan sellaisenaan myös vakaviin rikoksiin syyllistyneisiin henkilöihin, voisi ajatella laissa olevan jotain korjattavaa. Kuten presidentti uudenvuodenpuheessaan totesi jotkut jotka hakevat meiltä turvaa ovat itse aiheutaneet meille turvattomuutta. Kansalaistemme sekä todellisten pakolaisten turvallisuuden takaamiseksi tarvisi lakeja ja käytäntöjä hieman säätää. Ovatko päättäjämme siihen valmiit? Tuskin.