Timo Paunonen kirjoittaa iltasanomien pääkirjoituksessa otsikolla "Aika puhua myös rikosten uhreista – parempi vaaliteema kuin maahanmuutto"

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005950706.html

Paunosen kirjoitus on sitä samaa jatkumoa missä kaiken aikaa pyritään sivuuttamaan se olennaisin seikka, eli haittamaahanmuuton inhimilliset seuraukset. Tietenkin uhrien tilanne on se mikä on kaikkein traagisin mutta valitettavasti poliittisilla päättäjillä on vain hyvin vähän mahdollisuuksia auttaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjä tai murhien uhreja. Se mitä poliittiset päättäjät voivat tehdä ja mitä heidän kuuluisi tehdä, on tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa ja vähentää poliittista korrektiutta. Ainoastaan vähentämällä poliittista korrektiutta voidaan sanoa tosiasiat suoraan ja myös puuttua niihin. Tulevia henkirikoksia voidaan ehkäistä oikealla politiikalla.

Paunonen toteaa:

"Poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja aikanaan he saavat oikeuslaitoksesta lainmukaiset tuomionsa. Näin toimii oikeusvaltio".

Tämä ei kyllä valitettavasti riitä hyvä Paunonen että vain tapahtuneista rikosksita saadaan poliisi tutkimaan, syyttäjä syyttämään ja oikeuslaitos tuomitsemaan. Poliittisilla päättäjillä on moraalinen velvollisuus muuttaa politiikkaansa sellaiseksi joka minimoi tällaisten rikosten kasvun maassamme. Jos poliittiset päättäjät tietävät mitä erinäiset tilastot sanovat eräistä maista suuntautuneesta maahanmuutosta raiskauten ja henkirikosten suhteen, heidän velvollisuutensa olisi ottaa nämä tilastolliset faktat huomioon päätöksennteossaan jotta voisimme ehkäistä uusien uhrien syntymistä. Juuri tästä syystä maahanmuutto on erittäin keskeinen teema vaaleissa.

"Koko yhteiskunnalla on vieläkin isompi kysymys, jota pitäisi myös uskaltaa käsitellä: uhrit. Sekä Oulun että Helsingin tapauksissa keskustelu velloo tekijöissä ja heidän taustoissaan. Poliitikkojen ja tutkijoiden kommenteissa arvioidaan, että nämä tuoreet rikokset vaikuttavat jopa kevään vaaleihin. Tekijöistäkin on tärkeää keskustella, mutta miksi uhrit unohdetaan kokonaan? Eikö väkivallan teon tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneen uhrin tai uhrin omaisen asema olisi yhtä tärkeä ellei jopa tärkeämpi vaaliteema?"

Keskutelu velloo tekijöissä siksi, että uhrien osalta kansalaiset tai poliisikot eivät voi tehdä enää mitään. Vahinko on tapahtunut ja jälkihoito kuuluu uhrien omaisille ja terveydenhuollolle. Keskustelu velloo tekijöissä myös siksi, että nämäkin rikokset olisi jäänyt tapahtumatta jos maahanmuuttopolitiikka olisi ollut järkiperäisempää. Jos meillä olisi esimerkiksi laki, että maahammuuttaja  riittävän pitkään koeajalla, ja jos koeaikana tapahtuu yksikin ylinopeutta suurempi rikos, karkoitetaan maasta. Mikäli taas maahanmuuton edellytys olisi työpaikka ja kielen osaaminen, voisimme olettaa, että tekijä on sopeutumishaluinen ja täten kunnioittaa myös lakiamme ja arvojamme täysin erilaisella motivaatiolla. Sen sijaan taas humanitäärinen työ voitaisiin tehdä rajojemme ulkopuolella tai sitten perustaa maahamme pakolaiskeskus jonne pakolaiset sijoitetaan valvotusti. Niin ikään asiaa parantaisi se, että kun turvapaikkapäätös annetaan on hakija paikan päällä kuulemassa päätöksen ja mikäli päätös on kielteinen, hänen siirretään  yksintein lentokoneeseen joka kiidättään hänet kotimaahansa. Mikäli joku maa ei suostu ottamaan takaisin omia kansalaisiaan, ei sellaisesta maasta pidä ottaa vastaankaan turvapaikanhakijoita. Mitä vaaleihin tulee, olisi aika luonnotonta jos tälaiset rikokset lisääntyessään eivät vaikuttaisi vaaleihin. Niiden pitääkin vaikuttaa vaaleihin jos haluamme suojella naisia ja lapsia omassa maassamme. jos tällaiset rikokset eivät lisääntyessään mitenkään muuta poliittista päätöksentekoa, on varmaa että uusia uhreja syntyy joka vuosi. Tässä mielessä Paunosen kommentti on käsittämätön.

Paunosen pääkirjoituksen voisi tiivistää pienellä vertauksella. Kuvitellaan, että liikenteessämme ajaisi huomattavan paljon autoja joiden renkaiden kunto on erittäin heikko. Edelleen kuvitellaan että myös kuljettajien ajokunto olisi  monasti heikko koska laki sallisi ajaa maistissa. Onnettomuuksia tapahtuisi yhtenään mutta poliitikot pitäisivät katseensä vain onnettomuuksien uhreissa eikä lainkaan keskittyisi tekemään polittisia ratkaisuja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Voisiko joku sanoa tätä vastuullisena toimintana?

Arvatenkin joku sanoisi, että tekeehän suomalaisetkin rikoksia. Totta, ja heitä varten toimiikin hyvin Paunosen kommentti jossa hän totesi, että poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja oikeus tuomitsee. Eräiden maahanmuuttajaryhmien huimat yliedustukset rikoksissa ovat asia joka on lähes kokonaan poliittisella päätöksenteolla ehkäistävissä. On lukematon määrä maita joista suuntautuva maahanmuutto ei yliedusta raiskauksissa tai muissa rikoksissa. Suosikaamme sellaisista maista tulevaa työperäistä maahamuuttoa joka sopeutuu ja ei käy rasitteeksi huoltosuhteellekaan.