Wikipedia määrittelee fanaattisuuden seuraavasti:

"Fanaattisuus ( fanaticus) on kiihkomielistä käyttäytymistä, jonkin asian kiihkomielistä puolustamista.Lievemmässä merkityksessä sanalla tarkoitetaan, että sillä kuvattu henkilö omistaa liikaa aikaa tai vaivaa tiettyyn toimintaan, kuten harrastukseen  tai puhtauteen"

Bertrand Russell ajatteli fanaattisuudesta seuraavasti:

”Fanaattisuus on ensisijaisesti järjen käytön älyllistä vajavaisuutta, sellaista johon filosofiasta löytyy älyllinen vastamyrkky”. "Eräässä myöhemmässä radiopuheessaan hän liittää kiihkomielisyyden erityisesti pelkoon"

Mielestäni Russelin näkemys on hyvin yksisilmäinen ja kuvaa vain tietynlaista fanaattisuutta. .Ajatellaampa vaikkapa rotuerottelua vastustanutta Martin Luther Kingiä. Hän väsymättä keskitti elämänsä rotuerottelun vastustamiseen tietoisena siitä, että se voi koitua hänen kohtalokseen ja saa aikaan suurta vastustusta. Voimme ajatella myös Mahatma Gandhia joka joutui toistuvasti vangituksi toteuttaessaan väkivallatonta vastarintaa. Tohtisiko joku näin jälkikäteen sanoa näille herroille, että otitte asianne turhankin vakavasti ja liian kiihkomielisesti olitte asianne takana? Tuskimpa. Heidät muistetaan lukemattomien muiden lailla siksi, että olivat täysin sitoutuneita asiaansa.

Fanaattisuutta voisi verrata kynään. Kynällä voi innoittaa ihmisiä ja pyrkiä vaikuttamaan maailmaan hyvällä tavalla. Kynällä voi myös lytätä, mitätöidä ja lietsoa vihaa. Fanaattisuus itsessään voi olla erinomainen tai hyvin harmillinen asia, täysin riippuen siitä millaisia asoita fanaattisesti ollaan ajamassa.

Maailmaa ovat muuttaneet hyvässä ja pahassa eniten ne ihmiset jotka ovat olleet asioilleen täysin omistautuneita ja fanaattisen kiihkomielisiä idealisteja. Hatunnosto kaikille niille fanaatikoille jotka on kautta maailmanhistorian olleet valmiita uhraamaan vaikka henkensä oikean asian puolesta. Fanaattisuus voi olla mitä suurinta epäitsekkyyttä tai suurien inhimillisten kärsimysten aiheuttaja. Fanaattisuutta varsin yksisilmäisesti pidetään vain huonona asiana vaikka keskeisempää on ajetut asiat kuin fanaattisuus itsessään.