Jotkut ovat esittäneet, että Suomi lähettää ihmisiä kuolemaan kun palautetaan turvapaikanhakijoita. Suomi ei voi tietenkään taata ihmisen kuolemattomuutta edes suomalaisille itselleen. Kun joku ihminen sitten tapetaan, vastuu on teon tekijällä eikä palauttavalla maalla. Tilanne olisi huomattavasti selvempi jos palautuspäätöstä tehtäessä voitaisiin varmuudella tietää, että palautettava tulee menettämään henkensä jouduttuaan kotimaahansa. Tilanne tuntuu erittäin epäoikeudenmukaiselle jos niille vahvimmille jotka pystyvät lähtemään matkaan hakiakseen turvapaikkaa, pitäisi vastaanottavan maan taata pysyvä turva samaan aikaan kun kyseisessä kriisimaassa heikoimmat eivät kykene edes lähtemään pois. Henkilökohtainen näkemykseni on että vahvimmalla osalla on velvollisuus pysyä heikoimpiensa tukena eikä suinkaan matkustaa pois.

Jos Suomi tai mikä tahansa Euroopan maa lähtisi siitä, että pitää maksimoida tänne saapuvien turvapaikanhakijoiden turvallisuus niin tarkasti, ettei voida ottaa lainkaan riskiä siitä selviääkö palautettava elossa palauduttuaan kotimaahan, me joutuisimme käytännössä romuttamaan koko turvapaikkajärjestelmän ja antamaan kaikille oikeuden jäädä joka tapauksessa. Jokainen voi kuvitella mitä seuraisi jos antaisimme sen viestin maailmalle, että kaikki saavat jäädä joka tapauksessa ja kaikille on tiedossa sosiaalietuuksia. Kamelinselkä katkeaisi ja romuttaisimme taloutemme ja sosiaaliturvamme peruspilarit. Samalla suututtasimme suomalaiset ja erityisesti vähäosaiset puutteesta kärsivät hassaamalla rahaa mielin määrin tulijoiden hyväksi unohtaen omien ihmisten tarpeet ja oikeudet.

Näen pakolaistilanteeseen vain yhden kestävän ja toimivan ratkaisun. Euroopan on yhdessä perustettava jonnekin turvalliseen paikkaan massiivinen pakolaiskeskus jonne voi hakeutua jos tilanne sitä edellyttää. Pakolaiskeskuksen on annettava vain minimaalisesti se mitä tarvitaan elossa pysymiseen ja terveyden ylläpitoon eikä latiakaan rahaa. Tällä tavoin maksimoidaan oikeiden pakolaisten saama apu ja seulotaan kokonaan pois elintasosiirtolaiset kuluttamasta resursseja. Pakolaiskeskusen etuja on kustannustehokkuus sekä se, että tällöin ihmisiä ei tarvitse sijoittaa Euroopan eri valtioiden siviiliväestöjen keskuuteen. Tulee muistaa mikä on turvapaikanhakijan lähtökohta. Se on todellinen hengenvaara. Tällöin on keskeistä antaa suojaa ja turvaa eikä lähteä peräänkuuluttamaan heile kaikkia samoja taloudellisia etuisuuksia mitä Euroopan eri maissa on niiden omille väestöille rahoitettuna veronmaksajien kustantamana.

Veikkaillaan että tulevaisuudessa oikeiden pakolaisten määrä tulee  räjähtämään käsiin. Me ymmärrämme sen ettei heitä voi mitenkään sijoittaa Eurooppaan ja kustantaa heille samaa elintasoa kuin meillä. Demokratia tuhoutuisi näin toimien nopeasti. Pakolaiskeskus olisi ennakoiva ratkaisu tulevaisuudenkin varalle. Pakolaiskeskuksen sijainti tulisi olla sääolosuhteiltaan leppeässä maantieteellisessä sijainnissa jotta kevyet parakit ja teltat riittävät majoitukseen. Pakolaiskeskukseen voisi hakeutua helposti ilman pitkällistä turvapaikkakäsittelyä koska pakolaiskeskus tarjoaisi niin vaatimattomat puitteet vain perustarpeineen, ettei voitaisi olettaa sinne hakeutuvan kuin oikeasti hädänalaisten. Pakolaiskeskus mahdollistaisi koko nykyisen turvapaikkamallin romuttamisen ja mahdollistaisi sen ettei pakolaisia tarvisi päästää Euroopan eri maihin anomaan turvapaikkaa.

Järjestelmä maksimoisi humaanin avun oikealle kohderyhmälle samalla kun se minimoisi ne haitat joka nykyisestä systeemistä koituu yhteiskunnille taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kaikilla Euroopan valtiolla olettaisi olevan suuri motiivi yhdessä kustantaa ja ylläpitää tallaista pakolaiskeskusta.