Ville Niinistö kommentoi twitterissä:

"Sellaisessa puolueessa ei ole mitään kunniallista, joka lietsoo rasismia leimaamalla vähemmistöjä naisten häiritsijöiksi, mutta samalla sallii vihapuhetta ja seksuaalista häirintää omiltaan"

Ilmeisesti joidenkin ajattelussa vähemmistöys tarkoittaa synonyymiä suvaitsevaisuudelle ja terveelle kulttuurille. Toisekseen, onko islam maailmassa vähemmistö maailman toiseksi suurimpana uskontona? Onko tosiasioiden sanominen leimaamista? Vihreiden ajatusmaailma on sairas. Sen mukaan etninen tausta tai uskonto saavat olla verukkeena sille ettei ongelmia saisi tuoda esille vain siksi, että he puolueena voisi kalastella eri vähemmistöjen ääniä. Vikkelin rasistileimaaja voisi kutsua tätä vihreiden ajattelua  rasismiksi. Mikä puolue edes on leimannut kaikkia vähemmistöjä naisten häiritsijöiksi? Vähemmistöissäkin on suuria eroja. 

Tämä maailman muuttumassa perin sairaaksi paikaksi jos vähemmistöys tarkoittaa erivapauksia ja suojaa kritiikiltä. Joidenkin vähemmistöjen on helppo alkaa käyttää hyväkseen vallitsevaa ilmapiiriä jossa rasismi-sanan käyttö tarkoittaa vip-korttia erivapauksiin ja suojaa kritiikiltä.  Jos kerran vähemmistöihin kuuluvia pidetään tavallisina ihmisinä, niin heidän joukossaan on sitä samaa sikailua mitä kaikkien muidenkin ihmisryhmien joukossa tavataan.

Vihreiden ajatusmaailmaa on vaikeampi ymmärtää kuin Päivi Räsäsen tiukkoja näkemuksiä tai muslimien ajattelua. Räsänen sentään perustaa ajatusmaailmansa kristinuskoon kuten muslimit islamiin, ollen näin edes johdonmukaisia omien aatteidensa hyväksi. Vihreät taas puhuvat kaiken aikaa asioita jotka ovat heidän omien agendojensa vastaisia. He profiloituvat mielellään ihmisarvon ja suvaitsevaisuuden kannattajina mutta vaikenevat tyystin islamilaisesta naisten sortamisesta. He puolustavat kaikkia vähemmistöjä vain vähemmistöytensä vuoksi riippumatta siitä miten epäterveitä ilmiöitä tässä vähemmistössä esiintyy.

Niinistön tkommentti on itsessäänkin risritiitainen. Ensin peräänkuulutetaan sitä, ettei saa leimata, mutta samassa lauseessa leimataan kokonainen kilpaileva puolue vihapuhujiksi ja seksuaalihäiriköiksi. Se, että yksi puolueen jäsen on tuomittu seksuaalisesta ahdistelusta ei tarkoita sitä että puolue hyväksyisi tai sallisi tällaisen toiminnan. Suomessa ei ole yhtään puoluetta joka tällaisen hyväksyisi. Mitä taas tulee vihapuheen hyväksymiseen, niin vihreiden määritelmä vihapuheelle on yhtä mielivaltainen kuin heidän määritelmänsä rasismista. Vihapuhetta on vihreille jo se, että joku haluaisi määritellä millaista maahanmuuttoa maahan halutaan.

Mikäli negatiivisten ilmiöiden tunnustaminen ja niiden ottaminen puheeksi, tulkitaan rasismiin lietsomiseksi, voimmekin yksintein nostaa kädet pystyyn taistelussa tasa-arvon ja paremman maailman puolesta. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa naisella tulee olla miespuolinen holhoaja. Naisten oikeus seksuaalisuuteensa ja omaan vartaloonsa on islamissa perinteisesti ollut suuri tabu. Perimisoikeus on epäkohta kuten naisen uskottavuus oikeudessa. Puhumattakaan siitä että islamissa miehellä on oikeus lyödä naistaan mikäli tämä on kuriton. Ylen viime vuonna lähettämä dokumentti  tanskasta kertoi kuinka naisiin kohdistuva väkivalta on hyväksyttävää islamissa jokaisen salakuvatun imaamin sanoilla.

Vihreät on puolue joka haluaa ainoastaan nostaa jäsenensä jollekin humaanille jalustalle voidakseen esiintyä hyvänä ihmisenä. Mihinkään tosiasiallisiin ongelmiin se ei halua puuttua tai edes puhua avoimesti niistä. On huomattavan paljon helpompaa leimata kilpailevia puolueita rasisteiksi kuin nostaa keskusteluissa eetteriin ihmisoikeudet islamissa. Sen pääasiallista kannattajakuntaa on naiivi ja ideologinen nuoriso jolla ei ole vielä kykyä arvioida asioita laajemmassa kontekstissa.