Tutkimus: muukalaisvastaista nationalismia eniten Italiassa, vähiten Ruotsissa – Suomi listauksen kärkipäässä

https://yle.fi/uutiset/3-10275073

 

Taas kerran puurot ja vellit menevät sekaisin ja johtopäätökset ovat vääriä. Nationalismi halutaan linkittää taas kerran muukalaisvastaisuuteen. Maailma on täynnä kansallismielisiä kansoja ja kulttuureita jotka vaalivat omia perinteitään ja juuriaan, olematta muita ihmisiä kohtaan tylyjä.

"Kyselyn perusteella ihmisten maahanmuutto- ja vähemmistövastastaisuus sekä kansallismielisyys vaihtelevat maittain. Eri maiden erot eivät ole valtavia varsinkaan listauksen keskivaiheilla, mutta esimerkiksi suvaitsevaisen Ruotsin ja vähiten suvaitsevan Italian välinen asenne-ero on silmiinpistävä."

Asenteet ja mielipiteet maahanmuuttoa ja maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan eivät ole suvaitsevaisuuden mittareita. Ihminen voi täysin ristiriidattomasti samaan aikaan suvaita muslimeita ihmisinä mutta kannattaa maahanmuuttopolitiikkaa jossa rajoitetaan sellaisten ihmisten pääsyä maahan, jotka eivät työllisty. Minkään valtion ei tarvitse osoittaa suvaitsevaisuuttaan avaamalla rahapussinsa tulijoiden hyväksi. Jos suvaitsevaisuuden mittari olisi se, että kuka jalomielisemmin suostuu elättämään muita ihmisiä, olisi suvaitsevimmat automaattisesti aina rahattomia. Sosiaalijärjestelmä perustuu siihen, että sen kustannukset rajoittuu tiettyyn maanosaan omalle kansalle. Italia on välimeren ylittävän muuttoliikkeen rantautumispaikkoja joten on aika selvää, että se näkyy asenteissa. Ja taatusti jos esitetään tarkennettuja kysymyksiä niin italialaisillakin on argumenttinsä esittää.

Muutamia väittämiä kyselystä:

"-On hyvin tai jokseenkin tärkeää olla syntynyt Ranskassa ollakseen todella ranskalainen (maan ja kansalaisuuden tilalla on kunkin vastaajan kotimaa ja kansalaisuus)"

Tämäkään kysymys ei liity mitenkään suvaitsevaisuuteen. Kyse on enempikin realiteetistä. Jos henkilö on syntynyt vaikkapa Marokossa ja muuttanut Ranskaan ja saanut Ranskan kansalaisuuden, niin tosiasiassa hän on Marokkolainen jolla on Ranskan kansalaisuus. Ei minusta tule Ruotsalaistakaan sillä, että muutan Ruotsiin. Ihmistä voi kuitenkin täysin suvaita vaikka hän olisikin Marokkolainen ja asuisi Ranskassa joten kysymys ei liity mitenkään suvaitsevaisuuteen.

"– Maahanmuuttajat itäisestä Euroopasta, kuten Puolasta, eivät ole rehellisiä"

Tämäkään kysymys ei liity mitenkään suvaitsevaisuuteen tai nationalismiin. Jos vastaaja vastaa kysymyksen KYLLÄ, hän voi tehdä sen subjektiivisten kokemustensa perusteella ajattelematta kuitenkaan että kaikki puolalaiset olisi epärehellisiä. Vastaamalla EI, joudutaan kärjistämään ja yleistämään samalla tavalla kuin KYLLÄ vastauksessa. Ihan varmasti on olemassa epärehellisempiä kansoja kuin jotkut toiset kansat keskimäärin. Tämänkin asian voi myöntää vaikka olisi miten suvaitseva.

"– En halua, tai en tiedä haluaisinko hyväksyä muslimia perheeni jäseneksi"

Kysymys ei mitenkään liity suvaitsevaisuuteen tai nationalismiin. Kuka meistä haluaisi edes kaikkia oman maamme ihmisiä perheemme jäseniksi? Ja jos joku ei haluaisi nimenomaan muslimia perheen jäseneksi, sekin voisi johtua vain vastaajan realismista sen suhteen miten haastavia tilanteita tästä voisi aiheutua. On outoa ajatella, että eväämällä kantaväestön edustajalta pääsyn perheen jäseneksi, toimittaisiin hyväksyttävästi mutta muslimin kohdalla evääminen tarkoittaisikin suvaitsemattomuutta. Millaiseen tilanteeseen ajaudumme jos esimerkiksi työtä hakiessa muslimin tai jonkun muun täkäläisittäin vähemmistöön kuuluvan ihmisen evääminen tarkoittaisi aina rasismia. Joskus on jopa niin, että evääminen tehdään kaikille samoilla standardeilla vain esimerkiksi pätevyyden tai soveltuvuuden perusteella.

"– Islamin usko on perustavalla tavalla yhteensopimaton kotimaani kulttuurin ja arvojen kanssa"

Tämän kysymyksen käyttö tutkimuksessa on erittäin harhaanjohtavaa mikäli vastauksista halutaan päätellä suvaitsevaisuutta tai nationalismin määrää. Hyvin iso osa ihmsistä on sekä suvaitsevia erilaisia ihmisiä ja kulttuureita kohtaan, että myös kokevat islamin arvot yhteensopimattomiksi kotimaansa arvojen kanssa. Tämä on enempikin todennettu fakta useimmissa ellei kaikissa niissä Euroopan maissa minne islaminuskosta maahanmuuttoa on tullut. Asia voidaan todentaa myös tutkimuksista joissa islaminuskoisille on tehty gallupia arvokysymyksistä. Edelleen asia selviää tutkimalla miten islamilaisten maiden arvot poikkeaa länsimaisista arvoista ja mitä pyhät kirjoitukset opettavat. Vastaamalla siis kysymykseen KYLLÄ tunnustaa tosiasiat eikä suinkaan ole tosiasioiden myöntämisen vuoksi suvaitsematon kaikkia muukalaisia kohtaan. Miten relevanttia olisi esittää kysymys "uskotko että kirvesmiehen koulutuksen saanut on perustavalla tavalla sopimaton kirurgiksi?" ja päätellä vastauksesta sitten, että vastaajalla on jotain kirvesmiehiä vastaan?

 

Vaikka kysymykset ovat harhaanjohtavia ja tulkinnat niistä mielivaltaisia ja yksioikoisia, voidaan erityisesti Ruotsin tuloksesta pohdiskella miten pitkälle propaganda ja aivopesu maassa on mennyt jos tosiasioita pitää kieltää uhraten se ylisuvaitsevaisuuden alttarille. Ruotsi on joka tapauksessa ollut hyvin suvaitsevainen maa. Naiivistista suvaitsevaisuutta on vaikea nähdä suurena hyveenä muistaen sen, että Ruotsi on hätää kärsimässä rikollisuutensa räjähtämisen vuoksi. Ruotsi on siis erittäin suvaitsevainen maa jossa on Euroopan maista ehkä selvimmin nähtävissä länsimaisen kulttuurin ja arvojen yhteensopimattomuus islamin kanssa. Suurempi hyve on olla hieman nuiva ja skeptinen kuin naiivistisella tavalla tuhoisasti ylisuvaitseva.

Nationalismi eli kansallismielisyys taas on perusedellytys kansakunnan menestykselle. On mahdoton nähdä kansakunnan menestyvän jos se on täysin välinpitämätön omia juuriaan, arvojaan tai yhteiskuntansa toimivuutta kohtaan. Mitä hyvää voisi syntyä siitä, että ihmiset eivät rakasta isänmaataan eivätkä piittaa sen kohtalosta eivätkä anna mitään arvoa esi-isien uhrauksille heidän itsensä hyväksi? Sellainen nationalismi jota aikoinaan Saksa harrasti ja joka Venäjällä on valloilla, on epätervettä nationalismia. Koska EU:sta on tavoite saada liittovaltio, on jo pitkään mediassa kampanjoitu kansallismielisiä virtauksia vastaan demonisoiden kaikki kansallismielisyys. Kansallisesti itsetunnoltaan vahva maa on huomattavasti vaikeampi saada alistettua byrokraattien luotsaaman liittovaltion alaisuuteen kuin sellainen maa jossa kansallismielisyyttä on alettu pitää lähes rikollisena. Mitä enemmän kansalaisilta viedään päätösvaltaa Unionille, sitä enemmän voidaan odottaa lisääntyvän äärinationalismin.

Jos jääkiekon MM-otteluissa Suomen voitto saa sinut iloiseksi, et ole menetetty tapaus kansallismielisyyden osalta.