Hesari ei oikeastaan enää yllätä luokattoman surkeilla jutuillaan. Niin tavaksi se jo tullut on. Hesari teki lapsellisen "testin" jossa voit mitata oletko konservatiivi vai liberaali. Lukijoiden kritiikin määrän perusteella Hesarin testi ei ihan uponnut ihmisiin.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005665210.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=a2897b7e9fb035c62056b646db6a6bff

 

Kysymys 1 tiedustelee haluaako vastaaja ottaa lisää turvapaikanhakijoita. Mielestäni kysymys ei millään muotoa kuvaa sitä onko vastaaja konservatiivi vai liberaali huolimatta siitä, että liberaalit saattaat useimmin olla myötämielisempiä kaikelle maahanmuutolle. Moni liberaali voi vastustaa turvapaikanhakijoiden ottamista sillä perusteella, että katsoo humanitäärisen työn olevan tehokkaampaa kriisikohteissa ja pakolaisleireillä. Vastus riippunee useimmilla myös täysin siitä, millaisesta pakolaisuudesta ja millaisessa taloudellisessa tilanteessa se toteutuu. Ei voi olla niin, että ollaksesi liberaali sinun on kannatettava kaikissa tilanteissa turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

Kysymys 2 antaa vaihtoehdoiksi raiskauksille kaksi vaihtoehtoa jotka  limittyy osaksi kesnenäänkin samaksi asiaksi. Raiskausten määrä ei ensinkään selity millään yhdellä asialla koska kysymyksessä on erilaiset syyt. Kantasuomalaisten osalta on raiskauksissa kyse itsekkyydestä ja piittaamattomuudesta ja se ei siten ole kulttuurillinen ilmiö. Kun katsotaan tilastoja ja Yleisradionkin uutisoimia uutisia niin Lähi-idästä tulleet ihmiset syyllistyvät erittäin suurella yliedustuksella raiskauksiin. Kysymykseen 2 on mahtoton edes vastata koska kumpikaan vaihtoehto ei toimi selityksenä kaikille raiskauksille. Mikäli kysymyksessä viitattaisiin raiskausten lisääntymiseen, niin nr.10 olisi rehellisin vastaus. Jos vastaaja kysymyksenasettelun suppeudesta huolimatta  vastaa, että Lähi-idästä ja Afrikasta suuntautunut maahanmuutto selittää raiskauksia, ei hän silloinkaan ole vastauksensa vuoksi konservatiivi, vaan vain   uutisia ja tilastoja seurannut vastauksessaan rehellinen. Edellyttäisikö liberaalius tässä suhteessa tosiasian kieltämistä?

Kysymys 3 on kaikista viidestä kysymyksestä ainoa, joka edes hieman kuvannee sitä onko vastaaja potentiaalisesti liberaali vai konservatiivi. Sekin tosin voidaan ajatella monella tappaa olemassa liberaali tai konservatiivi. Ydinperhe voi mielestäni tarkoittaa mitä tahansa perhettä mutta jos ajatellaan sen tarkoittavan perhemallia joissa on isä, äiti ja lapset, niin eihän kai kukaan hetero joka haluaa lapsia, ole perustamatta tällaista perhettä vain siksi, että se olisi jotenkin "vanhentunut ihanne". Se on ja tulee aina olemaan valtavirtaa koska suurin osa yksilöistä on lisääntymishaluisia heteroita. Siihen ei tarvita ihanteita. Yhteiskunnan näkökulmasta on päivänselvää, että lapsia hankkivat perheet on erittäin keskeisessä roolissa yhteiskunnassa. Tähänkin kysymykseen liberaali voi vastata miten tahansa mutta konservatiivi todennäköisemmin vain toista vaihtoehtoa painottaen.

Kysymys 4 ei sekään anna vastauksena käsitystä siitä, onko vastaaja liberaali vai konservatiivi koska molemmat väitteet pitävät osaltaan paikkansa. Toisaalta liikaa mennään heteronormatiivisen enemmistön ehdoilla ja toisaalta monia (ei kaikkia) vähemmistöjä paapotaan liikaa.

Kysymys 5 on hankala sekin, koska  me tarvitsemme sekä liberaaleja asioita sekä pitäytymistä hyviksi koetuista perusarvoista. Suomalaisia perusarvoja on esimerkiksi työteliäisyys, sitkeys ja rehellisyys. Tuskin kukaan liberaalikaan näitä arvoja haluaisi uhrata.

 

Pohdin, että miten suuresti oma profiloituminen liberaaliksi tai konservatiiviksi ohjaa ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia. Miten usein tapahtuu niin, että liberaaliksi tai konservatiiviksi profiloituminen toimii kuin itsesensuurin välineenä ja ohjaa ihmisen mielipiteitä, koska eihän liberaali  saa ajatella näin, tai eihän konservatiivi voi tällä tapaa pähkäillä. Jos julistautuu kategorisesti liberaaliksi tai konservatiiviksi, niin mielestäni silloin julistautuu uskonnolliseksi. Me elämme maailmassa mikä on moniuloitteisempi kuin mustavalkoinen ajattelu joka mahdollistaisi kaikkivoipaisen aatteen.

Allekirjoittanut kannattaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja eutanasiaa. Kannatan kehitystä ja kulttuurien moninaisuutta pidän tietyin varauksin rikkautena.  Silti vastustan  sellaista maahanmuuttopolitiikkaa joka on kykenemätön myöntämään, että eräiltä ilmansuunnilta toteutuva maahanmuutto on ihan pitkäaikaisten tilastojen ja kokemusten valossa sopeutumiskyvytöntä länteen, ja se muodostaa monille maille isoja ongelmia. Kumpi siis olen, liberaali vai konservatiivi?

Konservatiivisuuden näen suojelevan omaa konservatiivisuuttaan joka on johdonmukaista. Liberaaliuden onngelmaksi muodostuu se, että esimerkiksi maahanmuutossa ajatellaan liberaliuden olevan ikäänkuin tarttuvaa ja leviävää kunhan vain me osoitamme ensiksi liberaaliutta. Tosiasiassa juuri liberaalin maahanmuuttopolitiikan seurauksena Eurooppa on saanut ison annoksen konservatiivisia arvoja Lähi-idästä. Paradoksaalista onkin, että konservatiivit suojelisi maahanmuuttopolitiikan saralla kaikkein parhaiten Euroopan säilymistä liberaalina yksilönvapauksien ja sananvapauden kehtona. Jos maa toimii tietyissä asioissa riittävän konservatiivisesti suojellen omaa talouttaan, kulttuuriaan, identiteettiään sekä turvallisuuttaan, se voi rajojensa sisällä toteuttaa hienosti toimivaa liberaaliutta.