Miksi maahanmuutosta keskustelu on niin mahdottoman vaikeaa ja tunteita herättävää? Keskustelua käydään paljon akselilla Me hyvikset VS. nuo pahikset. Argumenttien ja käsitteiden ymmärtäminen ei ole keskusteluissa keskiössä vaan se, että saadaan profiloitua itsensä tiettyyn alagategoriaan. Ruodin tässä muutamia asioita jotka yleisemmin menevät keskusteluissa vikaan.

 

Yleistys:

Tavattoman usein kuulemme sanat "ei saa yleistää". Tietenkin jos meillä on maahanmuuton kriitikko joka leimaa kaikki maahanmuutajat, voimme perustellusti moittia yleistämisestä. Kuitenkin häviävän pieni osa maahanmuuttoa kritisoivista esittää tällaisia yleistyksiä. Suurin osa kriitikoista pohtii maahanmuuttokysymyksiä yhteiskunnallisesta vinkkelistä poliittisena kysymyksenä. Mitä siis silloin yleistetään kun käytetään esimerkiksi tilastotietoja eräiden maahanmuuttajaryhmien työllisyydestä tai yliedustuksesta rikoksissa? Jos tietyt maahanmuuttajaryhmät yliedustaa tilastollisesti monikymmenkertaisesti tietyissä rikoksissa, se ei suinkaan yleistä kaikkia maahanmuuttajia rikollisiksi sen enempää kuin suomalaisten työttömyystilastotkaan yleistää kaikkia suomalaisia työttömiksi. Sen toteamista ei kukaan järkevä ihminen voi pitää yleistyksenä. Kun halutaan pohtia maahanmuuton yhteiskunnallisia seurauksia, niin luonnollisesti sen laatu on äärimmäisen olennainen asia. Laadullisesti erilaisella maahanmuutolla syntyy täysin erilaisia seurauksia yhteiskuntaan. Tämänkin asian me näemme esimerkiksi tutkimalla tilastoja eri maahanmuuttajaryhmien työllisyydestä. Siinä missä eräät ryhmät työllistyy 80 prosenttisesti, on eräiden ryhmien luku 30 prosentin tasoa vielä vuosikymmenien maasaolon jälkeenkin. Kuka voi sanoa ettei nämä kysymykset ole äärimmäisen keskeisiä kun pohditaan maahanmuuttoa? Jos on näille kysymyksille täysin välinpitämätön, ei voi myöskään valittaa jos valtio tekee leikkauksia tai korottaa veroja. Maahanmuutto tulee altistaa samalle kritiikille mitä yritystuet tai mikä tahansa yhteiskunnallisen päätöksenteon alainen asia. Se ei voi poliittisena kysymyksenä nauttia suojaa kritiikiltä.

 

"kyllä ne suomalaisetkin osaa":

Kuulemme usein myös sanottavan, että tekee ne suomalaisetkin rikoksia ja on työttöminä. Kun joku toteaa näin, tietää jo etukäteen, että keskustelu tulee olemaan laadullisesti surkeaa. Tietenkin suomalaisissa on rikollisia ja työttömiä kuten kaikissa muissakin kansoissa. Jokainen hetkenkin ajatteleva yksilö ymmärtää, että suomalaiset syntyvät maahansa. Me emme voi ennustaa kenestä suomivauvasta kasvaa rikollinen ja karkoittaa häntä maasta pois. Oikeuslaitos tuomitsee heidät rikoksistaan tässä maassa. Maahanmuutossa on kyse ei-pakollisesta tapahtumasta jota me halutessamme voimme kontrolloida kuten monet maat tekevät. Tietenkin jos maahanmuuton kokemukset ja tilastot osoittavat hurjia yliedustuksia työllisuusasteessa tai rikoksissa, herää kysymys siitä onko maahanmuuttopolitiikka järkevää. Edelleenkään ei yleistetä mitään vaan tarkastellaan kysymystä poliitttisena kokonaisuutena. Asiaa voi pohtia siten, että jos 10 maahanmuuttajasta 3 työllistyy, opettelee kielen ja kunnioittaa arvojamme, niin onko perusteltua ottaa maahan nämä kaikki 10 maahanmuuttajaa saadakseen kolmen osalta lisäarvoa ja seitsemän kohdalta lisääntyviä ongelmia ja kustannuksia? Tarttuisitko sinä kaupassa tarjoukseen joka kuuluisi "ota kolme, maksa kymmenestä?"

 

Natsit sitä natsit tätä:

Ehkä kaikkein typerimmän kuvan itsestään antaa ne henkilöt jotka ottavat natsikorttinsa esiin puhuttaessa maahanmuutosta. Olen miettinyt pitkään kysymystä, että mitä natsismia on siinä, että haluaa maahan sellaisia maahanmuuttajia jotka ovat sopeutumishaluisia/kykyisiä ja tulevat antamaan oman panoksensa tänne kaikessa ystävyydessä kanssamme ilman sellaisia uskonnollisia ideologioita jotka todistettavasti on maailmanhistorian aikana synnyttäneet paljon pahaa. Veikkauksena on, että nämä natsikortin heiluttajat potee itsekunnioituksen puutetta jolloin heillä on korostunut tarve saada leimattua ihmisiä täysin mielivaltaisesti pelkän poliittisen ja yhteiskunnallisien mielipiteen perusteella. Kun saa pidettyä edes jotakuta natsina, voi kokea olevansa itse parempi ihminen. Heillä on myös kaksoistandardit käytössä kun he itse samalla tekee sitä samaa ihmisten leimaamista mistä he perusteettomasti syyttää suurinta osaa maahanmuuttoa kritisoivia. Absurdiksi tänän korttihomman tekee sekin, että arvostetun lontoolaisen Chatham House -ajatuspajan kyselyn mukaan 55% eurooppalaisista ei haluaisi ottaa vastaan maahanmuuttajia islamistisista maista. Perin paljon olisi tällä ajattelutavalla siis natseja euroopassa. Erikoista on sekin, että yhtäältä he peräänkuuluttaa suvaitsevaisuutta mutta on pahimpia suvaitsemattomuudessa kun puhutaan ihan perusasioista kuten mielipiteenvapaus. Samalla he unohtaa kokonaan sen tosiasian, että islamistisissa maissa suvaitsevaisuus on pelkkä vitsi.

 

Rasismi ja rasisti!

Useimmin kuultua on vetoaminen rasismiin. Wikipedian määritelmän mukaan rasismi  on aate tai toiminta, jossa ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuudella perustellaan ihmisten eriarvoista kohtelua eli syrjintää. Jotkut voivat pitää uskontokritiikkiä rasismina. Itse pidän mielettömänä ajatusta että uskonnon tai aatteen kritisoiminen olisi rasismia. Tällöin olisimme koko ajan oikeudessa rasismisyytöksistä vaikka puolueita arvosteltuamme. Uskonnot tai aate ei ole syntymässä saatuja muuttumattomia ominaisuuksia kuten fyysinen eroavaisuus, biologiset erot, tai rotu. Viimeksi eilen kuulin rasistiksi syyttelyä kun eräs henkilö kertoi maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Uskallan väittää, että pitkässä juoksussa aiheeton rasistiksi syyttely lisää rasismia ja muuta kärsimystä merkittävästi. Tästä on olemassa näyttöjä jo mm. Ruotsissa ja Britanniassa.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014083118620216_ul.shtml

Tämä surullinen tapaus Britanniasta osoittaa mihin aiheeton rasisti leiman käyttäminen voi johtaa. Kun jatkuvasti viljellään rasismin leimaa, ihmiset tulevat varovaisiksi ja alkavat pahimmillaan pelätä viranomaistehtävissäkin tätä leimaa niin paljon, että he katsovat läpi sormien maahanmuutajien rikoksia. Ruotsissa tunnetaan tapaus jossa työnantaja sai tuomion rasismista siksi, ettei suostunut muslimin erityisvaatimuksiin työpaikalla vaan kohteli kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Jos me teemme maahanmuutosta tabun josta saa puhua vain myönteisessä valossa, me luomme yhteiskuntaan erittäin pahoja ongelmia. Rasismisyytösten pelossa mennään herkästi positiiviseen syrjintään josta seuraa se, että kantavästö kokee tulleensa omassa maassaan syrjityksi, jolloin oikea rasismi nostaa päätään. Rasistisyyttelijät eivät ymmärrä että he itse ovat tyhmyyttään luomassa pahaa ympärilleen. Nämä syyttelijät ovat usein myös huomaamattaan itse rasisteja. Jos etninen tausta on keskeisin peruste sille miksi ihmisen toimintaa tai arvoja ei saisi kyseenalaistaa, se on rasismia! Tämä näkyy erittäin hyvin feministien keskuudessa. Kun vaikka suomalainen ihminen puhuu naisten tasa-arvoa halveksuen tai homoseksuaalit leimaten, älähtää feministit nopeasti (mikä on itsessään hyvä). Kuitenkin nämä samat ihmiset ovat haudanhiljaa kun puhutaan esimerkiksi siitä miten islaminuskoiset suhtautuu / kohtelee naisia tai homoseksuaaleja.  Miksi? Vain siksi, että he edustavat etnisesti eri väestöä. Kaikki kuitenkin tietävät että naisten tai homoseksuaalien asema on islamissa laajasti äärimmäisen heikolla tolalla. Aiheeton rasistisyyttely lisää ongelmia myös toista reittiä. Kun yhteiskunta saadaan maahanmuuton osalta varpailleen ja synnytettyä koko asiasta tabu jota ei saa kritisoida, alkaa maahanmuuttajat käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja saada helpommin läpi vaatimuksiaan, koska vaarana on jälleen rasistinleima ja kenties syyte, ellei näihin toiveisiin suostuta. Myös tämä kehitys näkyy jo mm. Ruotsissa.

 

Olisi hyvä jos maahanmuuttokeskusteluissa mietittäisiin ensin missä viitekehyksessä se käydään. Nyt väärinymmärryksien määrää lisää se, että toiset puhuu puusta ja toiset metsästä. Jos tarkoituksena on puhua maahanmuuttajista yksilöinä, sitä käykööt ne keskenään jotka heitä tunteekin. Siihen keskusteluun ei tarvinne ottaa yhteiskunnallista ulottuvuutta mukaan. Jos taas puhumme maahanmuuttopolitiikasta, niin voimme unohtaa tutut ja vähemmän tutut maahanmuuttajat yksilöinä ja käydä keskustelua maahanmuuton yhteiskunnallisista seurauksista kokonaisuutenaan. Ihan samaan tapaan jos puhumme vaikka mielenterveydestä, niin politiikan tasolla otamme kantaa esimerkiksi hoitoihin ja sen saatavuuteen, kun taas mielenterveystyötä tekevät kohtaa potilaat enemmän yksilöinä.

Jos ei kykene erottamaan keskusteluissa edes eri käsitteitä, tai ollaan jo etukäteen valmiita tuomitsemaan kanssakeskustelija toisen mielipiteen perusteella kuuntelematta ja ymmärtämättä edes argumenttejä, ei kannata osallistua koko keskusteluun. Jos taas on niin varma omasta oikeassa olostaan, että voi leimata toisen ihmisen rasistiksi tai natsiksi täysin mielivaltaisesti, kannattaa olla liikenteessä murskaavan pätevillä argumenteillä ja kyetä myös älylliseen työskentelyyn.