Hesari uutisoi Neuvostoliitossa...korjaan Ruotsissa tapahtuneesta suuresta rikoksesta. Kyse on ajatusrikoksesta johon tunnettu ruotsalainen rikospoliisi on syyllistynyt. Hän julkesi sanoa ääneen sen minkä kaikki tietävät todeksi. Hän totesi, että Ruotsin joukkoraiskaukset ovat kulttuurillinen ilmiö. Ruotsin poliisi aloitti välittömästi rikostutkinnan tämän poliisin lausunnosta. Aftonbladet kiirehti uutisoimaan nopeasti miten joukkoraiskaukset ovat tuttuja jo 90-luvulta ja että 58% tekijöistä oli tuolloin ruotsalaisia. Määrällisesti kyse oli 30-60 joukkoraiskauksesta vuodessa. Varmasti totta jos sivuutetaan se seikka, että tekijöiden enemmistö ei ollut tuolloinkaan etniseltä alkuperältään ruotsalaisia. Ruotsi pyrkii nykyisinkin häivyttämään ulkomaalaisten tekemät rikokset tilastoista siten ettei tekijän alkuperää huomioida lainkaan. Näin kaikki tekijät ovat vain ruotsalaisia.

Ruotsalaiseen eikä sen paremmin pohjoismaiseen tai edes Eurooppalaiseen kulttuuriin ole kuulunut joukkoraiskaukset koskaan. Ruotsi muistuttaa yhä enemmän Neuvostoliittoa jossa ihmiset voivat syyllistyä ajatusrikoksiin puhuessaan totta. Ruotsissa on tuomittu oikeudessa jopa työnantajia jotka eivät ole suostuneet eräiden maahanmuuttajaryhmien erityistoiveisiin ja antaneet erivapauksia heille. Ovat kohdelleet kaikkia samoilla säännöillä harjoittamatta positiivista syrjintää. Seurauksena tasapuolisesta kohtelusta on ollut tuomiota.

Tabu tarkoittaa asiaa josta keskusteleminen on hyvin rajoitettua ja vaiettua. Ruotsi elää nykyisin kuplassa ja tabussa. Ruotsissa on lukemattomia alueita jonne poliisi ei uskalla mennä kuin vahvistetuin voimin jos silloinkaan. Siitä huolimatta maahanmuutto ja sen laatu on pyhä asia josta ei saisi ilmaista kritiikkiä. Silti kaikki tietävät asiasta totuuden. Koska Ruotsi tukahduttaa avoimen keskustelun ja tosiasioiden sanomisen, voidaan uskoa että tulevissa parlamenttivaaleissa kansalaiset uskaltavat anonyymisti ilmaista mielipiteensä äänestämällä sankoin joukoin Ruotsidemokraatteja.

Joukkoraiskaukset ovat yksi sodankäynnin väline. Kun katsotaan kokonaiskuvaa ja muistetaan että Ruotsissa poliisi kokee säännöllisiä vihatekoja kivityksineen ja pommeineen, voidaan ymmärtää että kysymys on sodankäynnistä "vääräuskoista" valtiota kohtaan. Tätä samaa ilmiötä kuvastaa mellakat ja tuhannet autojen polttamiset vuosittain. Raiskauksia on aina tapahtunut niin Ruotsissa kuin muissakin maissa. Joukkoraiskaukset ovat kuitenkin ilmiö joka on rantautunut Ruotsiin muualta. Ruotsi edustaa maailman kärkeä raiskauksissa muutoinkin suhteessa väkilukuunsa vaikka joukkoraiskaukset jätettäisiin pois laskuista. Ei edustanut ennen.

Tässä kohtaa joku sanoisi että ei saa yleistää. Niin, missä on tapahtunut yleistys? Missä kohtaa tapahtuu yleistys kun todetaan kiistaton tosiasia että Ruotsin turvallisuustilanne on heikentynyt koko ajan maahanmuuton seurauksena? Kukaan ei ole väittänyt jokaista maahanmuuttajaa tai edes heidän enemmistöä rikoksentekijöiksi. Kukaan ei ole esittänyt että kaikki maahanmuuttajaryhmät syyllistyisi yliedustetusti rikoksiin. Missä kohtaan tämä rikospoliisi syyllistyi rikokseen todetessaan kyseessä olevan kulttuurillinen ilmiö?

Miten monta vuoskymmentä meidän tulee vielä elää että loputkin tunnustavat sen että on olemassa toimivaa monikulttuurisuutta ja ei-toimivaa tuhoon tuomittua monikulttuurisuutta. Eräässä uskonnossa ( ei saa sanoa ääneen Neuvostolitossa) on täysin erilainen ihmiskäsitys. Monissa uskonnoissa ihmisen arvo tunnustetaan globaaliksi arvoksi. Tässä tabu-uskonnossa jota ei saa mainita, ihmisen arvo tunnustetaan vain jos hän kuuluu samaan uskontoon. Toimiva monikulttuurisuus edellyttää, että ihmiset jakavat tietyt universaalit arvot kuten käsityksen siitä, että kaikien ihmisiten arvo on sama katsomatta uskontoa tai alkuperää. Toimivassa monikulttuurisuudessa ihmisyyttä kunnioitetaan ylitse ihmisten uskontojen tai etnisen taustan. Toimimattomassa monikulttuurisuudessa tehdään ihmiskokeilua asuttamalla täysin vastakkaisten arvojen ihmiset samoille asuinalueille samojen lakien ja säädösten alle. Uskonnolla on taipumus lukita ihmisen arvot ja tästä seuraa ettei voida pitää todennäköisenä, että vastakkaisten arvojen monikulttuurisuus tuottaisi koskaan muuta kuin negatiivisia seurauksia rikkoen samalla yhteiskuntaa. Ruotsilla on useiden vuosikymmenien kokemus tästä mutta koska poliitikkojen on vaikea tunnustaa tehtyjä virheitä ja omaa naiiviutta, eletään maassa vieläkin kuplassa.

Ruotsi hakkaa päätänsä seinään nyt urakalla mutta yksi asia on varmaa. Ruotsin ongelmat tulevat kärjistymään vielä paljon eikä ole olemassa viitettäkään siitä, että Ruotsi kykenisi korjaamaan ongelmiaan. Eikä vain Ruotsissa vaan myös meillä eletään aikaa jossa on olemassa lukuisia ajatusrikoksia. Kuplassa elävät ihmiset ovat aina jättäneet viestintuojan vaille majasijaa. Vaatii ihmiseltä suunnatonta rohkeutta puolustaa tosiasoita tilanteessa missä tietää tulevansa leimatuksi puhessaan aiheesta joka on yhteiskunnassa tabu.