Mikäli uskoisin politiikkaan riittävästi äänestääkseni, äänestäisin Perussuomalaisia. Perussuomalaisten kohdalla on jostain syystä aina puolustauduttava, joten kerron syyt mielipiteeni taakse. Tekisin sen solidaarisuudesta puolueelle joka on median tikun nokassa kerta toisensa jälkeen. Tekisin sen siksi, että demokratiassamme ei enää kannateta moniäänisyyttä. Tuskin mikään muu puolue uskaltaa sanoa ääneen omilla kasvoillaan sen tutkitustikin kansan enemmistön mielipiteen vääränlaisesta maahanmuutosta vaikka tietävät saavansa erilaisia leimoja otsaansa.

Vihervasemmisto puhuu suvaitsevaisuudesta kovaan ääneen mutta ei suvaitse kuitenkaan edes eriäviä mielipiteitä maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä. Jos joku rohkenee kyseenalaistaa nykyisen maahanmuuton ja esittää siitä hyviä argumenttejä taikka tilastoja, hänet leimataan välittömästi. Tällaisella toiminnalla on aina vastareaktionsa. Mitä enemmän asiallista keskustelua pyritään tukahduttamaan ihmisiä leimaamalla, sitä todennäköisemmin vastareaktiot ovat jyrkempiä. Vihervasemmistolla on kaksijakoinen suhtautuminen suvaitsevaisuuteen. Yhtäältä he puhuvat suvaitsevaisuuden puolesta ja jo kotvan kuluttua ovat suvaitsemattomia pelkkiä vastakkaisia mielipiteitä kohtaan. Kaikki suvaitsevaisuus on aina valikoivaa. Vihervasemmisto  on itse valikoiva suvaitsevaisuutensa suhteen kun puhutaan suomalaisten eriävistä mielipiteistä, mutta moittii samalla näitä toisinajattelijoita siitä, että myös nämä toteuttavat valikoivaa suvaitsevaisuutta. Kysymyksessä on kuitenkin sama asia mutta  kohde on eri. Jokainen voi miettiä kumpi suvaitsemattomuus on perustellumpaa. Se, että ei suvaita toisenlaisia mielipiteitä, vaiko se että ei suvaita sellaisten kulttuurien tai uskontojen käytäntöjä jotka saavat ihmiset loukkaamaan ihmisoikeuksia, sananvapautta, naisten oikeuksia taikka oikeutta olla seksuaaliselta identiteetiltään se mikä haluaa. Käsitykseni mukaan teot ja konkretia on vakavampi asia kuin mielipiteiden ilmaisu.

Perussuomalaisia on myös leimattu populistipuolueeksi. Tosiasiassa kaikki puolueet ovat populistisia. Jos olemme rehellisiä, niin Timo Soinia pitäisi kiittää siitä että on rehellisesti tunnustanut olevansa populisti. Muutkin poliitikot sitä nimittäin ovat, mutta eivät tunnusta eikä media ole syöttämässä kansalle yhtenään että Vihreiden puoluejohtaja on populisti. Jos asiaa mietitään hieman syvemmälle, voidaan ajatella niinkin että Perussuomalaiset ovat vähemmän populistinen puolue kuin esimerkiksi Vihreät, SDP taikka Vasemmistoliitto. Ajatellaan esimerkiksi maahanmuuttokysymystä. Perussuomalaiset toteavat ykskantaan, että rahamme ei riitä siihen, että toimimme piikki avoimena maailman sosiaalitoimistona. He ajattelevat myös ettei yhteiskuntarauhamme säily jos etenemme Ruotsin tielle. Vasemmistopuolueet taasen vetoavat kannattajiinsa jotka haluavat profiloitua hyvinä ihmisinä ja ilmaisevat, että voimme rajattomasti ottaa vastaan maahanmuuttajia. He kuitenkin unohtavat kertoa kansalaisille mitä se maksaa ja kuka sen maksaa sekä mistä kaikesta se on pois. Kumpi edellä mainituista on enemmän populismia, realismiin perustuva kannan ottaminen vai vetoaminen äänestäjien hyväntahtoisuuteen ilman että realiteetit ja negatiiviset seuraukset jätetään kertomatta?

Perussuomalaisia äänestämällä antaa todennäköisesti äänensä demokratian puolesta paremmin kuin minkään muun puolueen tukemisella. Jos lähdemme tielle, jossa moniäänisyyttä yritetään koko ajan poliitikkojen ja median avulla tukahduttaa leimaamalla ihmisiä, voimme yhtä hyvin luopua koko demokratiasta.