Eilinen ulkolinja kertoi sharialaista Tanskassa. Ohjelma osoitti todeksi ne arvelut joita lukemattomat järkevät ihmiset ovat jo aiemmin tehneet. Islamissa käytetään  taqiyaa länsimaissa runsaasti. Imaamit systemaattisesti antavat Tanskan lain vastaisia neuvoja omilleen mutta julkisuudessa annetaan hyvin liberaalia kuvaa medialle. Viesti oli selvä. Muslimin ei pidä integroitua Tanskalaiseen yhteiskuntaan vaan pysyä omiensa parissa ja noudattaa tiukkaa islamin tulkintaa. Muslimi joka integroituisi länsimaiseen yhteiskuntaan ja kunnioittaisi sen arvoja, tulisi halveksituksi muslimien joukossa. Viimeistäänkin ryhmäpaine pitää huolen siitä, että muslimit tulevat jatkossakin muodostamaan ghettoja ja luomaan omia pikku ”valtioitaan” valtioiden sisälle. Tätä käsitystä tukee lukemattomat esimerkit eri maista Euroopassa. Tätä tukee myös tilastot työllisyydestä jne.

Dokumentissä imaami kertoi avoimesti mikä päämäärä islamilla Euroopassa on. Päämäärä on vähitellen saada Eurooppa islamin haltuun. Ulospäin pyritään antamaan positiivinen kuva mutta omilleen imaamit opettavat aitoa islamia joka on täysin vastoin arvojamme ja lakejamme. Kun puhutaan pienistä määristä muslimeita maahanmuuttajina, lienee muslimin helpompi omaksua länsimaiset arvot. Mitä suurempi on muslimien määrä länsimaissa, sitä todennäköisemmin he haluavat olla lojaaleita toisilleen ja islamille.

Lontoolaisen Chatham Housen tutkijat tekivät 10 Euroopan maassa kyselyn ja esittivät kysymyksen pitäisikö muslimienemmistöisistä maista lopettaa maahanmuutto. Keskimäärin 55% Euroopan kansalaisista vastasi kysymykseen kyllä. 25% ei ollut selkeää kantaa ja ainoastaan viidennes oli eri mieltä. Kun vain viidennes on asiasta eri mieltä, on täysin mieletöntä yrittää enää leimata ihmisiä rasisteiksi tai suvaitsemattomiksi. Kansalaiset yksinkertaisesti ymmärtävät ne mittavat ongelmat joita tällaisesta maahanmuutosta seuraa. Pohjimmiltaan kyse on resurssien riittävyydestä. Raha on resursseista tärkeimpiä mutta myös kansakunnan yhtenäisyys sekä arvot ovat resurssi. Ruotsi joka on profiloitinut ei-rasistisena ja avoimena yhteiskuntana on jo laajamittaisesti alkanut katua liian liberaalia ja löperöä maahanmuuttopolitiikkaansa. Ruotsin ongelmat ovat niin arkipäiväisiä, että enää harva ruotsalainen voi elää silmät ummessa. Vahinko on kuitenkin Ruotsissa jo tapahtunut eikä paluuta yhtenäiseen ja turvalliseen Ruotsiin enää ole. Autoja ja rakennuksia poltetaan päivittäin ja turvattomuus on lisääntynyt.

Tässä kohtaa joku sanoisi, että taas yleistetään muslimeita. Väärin, en yleistä muslimeita sillä heissä on kaikenlaista väkeä eikä kaikki tee rikoksiakaan. Valtion olisi kuitenkin ajateltava kokonaisuuksia maahanmuuttopolitiikassaan. Islam ei ole etnisyys taikka muu ihmiseen liittyvä muuttumaton ominaispiirre. Islam on ennenkaikkea poliittinen hallintajärjestelmä ja vasta toissijaisesti uskonto. Eurooppalaiset eivät siis vihaa muslimeita tai yleistä heitä pahoiksi ihmisiksi, vaan he käsittävät ettei islamisaatio aiheuta Euroopassa mitään sellaista hyvää joka kompensoisi sen mittavat haitat. Tavattoman usein kyseisen maahanmuuton puolustajat tekevät ääripäihin meneviä oletuksia. Oletetaan, että koska on tapahtunut paljon terrori-iskuja, niin maahanmuuton kritisoijat pitäisivät kaikkia muslimeita terroristeina ja näin ollen pelkäisivät heitä. Tämä on luonnollisesti täysin väärä olettama. Lähes jokainen maahanmuuton kritisoija tietää että suurimmat ongelmat syntyvät taloudellisesta ja sosiaalisesta taakasta joka muslimien syrjäytymisestä länsimaissa aiheutuu. Maahanmuutto ei voi olla ihmisoikeuskysymys. Minä en voi kantasuomalaisena muuttaa noin vain Ahvenanmaalle eikä kukaan pidä sitä ihmisoikeusloukkauksena. Kansallisvaltiolla on oikeus päättää paljonko ja mista suuntautuvaa maahanmuuttoa se sallii. Kenelläkään ei yksilönä voi olla oikeutta muuttaa mihin tahansa vieraaseen maahan ja vaatia esimerkiksi samoja oikeuksia tai taloudellisia etuja kuin kyseisen maan kansalaisilla on.

Islamofobia on yksi naurettavimpia argmenttejä joita ideologisista syistä jotkut esittävät. Jos tarkastelemme useiden Euroopan maiden kokemuksia islamisaatiosta, ne osoittavat selvästi miten vahingollista islamisaatio on ollut. Yksinkertaisesti jos maahanmuuttajan asenne on se, että me olemme kafireja eli vääräuskoisia, takaa se varman epäonnistumisen integroitumisessa. Jos arvomaailmat poikkeavat jyrkästi toisistaan on liki mahdotonta saavuttaa rauhanomaista yhteisteloa ja onnistunutta integroitumista. Täysin ymmärrettävää on, että vain harva Eurooppalainen haluaisi maksaa lisää veroja siksi, että varoja käytettäisiin sellaisten ihmisten hyväksi jotka eivät arvosta arvojamme. Kun katsotaan islamenemmistöisiä maita ja siellä vallitsevia arvoja ja käytäntöjä, ei voida rehellisesti olettaa, että kyseisistä maista suuntautuva massiivinen maahanmuutto tuottaisi mitään muuta kuin kehitystä joka hitaasti kuljettaa meitä samaan suuntaan.

Asiaa tulisi pohtia tiedon ja kokemusten pohjalta eikä minkään ideologian sävyttämin lasein. Arkitodellisuus ja omat ihanteet poikkeavat seurauksiltaan usein tavattomasti. Hyvääkin ihannetta naiivisti edistämällä voidaan aiheuttaa suunnattoman paljon kärsimystä ihmisille. Asioita on ajateltava todennäköisistä seurauksista käsin. Islamisaation seurauksia länsimaisille yhteiskunnille ei tarvitse ennustaa sillä meillä on lukuisista maista riittävän runsaasti kokemuspohjaista tietoa. Islamisaatio ei johda mihinkään ihanaan yhteiseloon ja suvaitsevaisuuteen vaan se lisää molemminpuolista rasismia, aiheuttaa tuntuvasti rikollisuutta, lisää taloudellista taakkaamme, vähentää ihmistenvälistä luottamusta, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia sekä ghettoutumista ja muuttaa yhteiskuntaa Pohjois-korean suuntaan jossa suurempien vihanpurkausten ja rasismin ehkäisemiseksi aletaan rajoittaa sananvapautta ja kieltää tosiasioita. Tämä kaikki johtaa myös positiiviseen syrjintään joka edelleen kiihdyttää rasismia ja kantaväestön turhautumista tilanteeseen. Negatiivinen kierre on valmis.

 

http://areena.yle.fi/1-3869235