Blogin pitäjä mieltää itsensä liberaaliksi. Tulikin tarve pohtia mitä hyvää on konservatiivisuudessa. Syntyi ajatus, että liberaali yhteiskunta tarvitsee toisinaan konservatiivisuutta liberaaliuden suojelemiseksi. Ajatellaan ideaalia tilannetta jossa yhteiskunnassa vallitsee liberaalit vapaamieliset ja suvaitsevat arvot. Ajatellaan edelleen, että tällaiseen yhteiskuntaan muuttaa vuodesta toiseen suuria määriä ihmisiä jotka ideologiansa taikka uskontonsa kautta omaa sellaiset arvot, jotka heikentävät yhteiskunnassa vallitsevaa yleistä vapaamielisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

 

Kun tällaisessa tilanteessa oleva yhteiskunta alkaa hiljalleen menettää liberaaliutensa saavutuksia, alkaa yleensä konservatiivit puolustaa näitä saavutettuja arvoja esittäen vastalauseensa väärälle kehitykselle ja suunnalle. Siinä missä konservatiivit usein jarruttavat tarpeettomasti hyvääkin kehitystä ja liberaalien arvojen toteutumista, tuntuu konservatiivisuus tässä tilanteessa edistävän liberaalin yhteiskunnan säilymistä.

 

Yleinen harhakuvitelma monilla liberaaleilla on se, että suvaitsevaisuus ja vapaamielisyys tarttuisi kaikkiin ihmisiin, kunhan vain olemme kaikkisuvaitsevia kaikkea kohtaan. Kaikkisuvaitsevaisuudella tuhoamme varmuudella suvaisevaisuuden. Täysin vastakkaisten arvomaailmojen ja uskontojen edustajat käyttävät jo nyt hyväkseen länsimaista kaikkisuvaitsevaisuutta. Esimerkkinä tästä Britannia jossa toimii jo oikeuslaitoksen rinnalla sharia-tuomioistuin. Kaikkisuvaitsevaisuus on koitumassa terveelle suvaitsevaisuudelle ja liberaaleille arvoille sudenkuopaksi pitkällä aikavälillä.

 

Ollaksemme rehellisiä, myös useimmat kaikkisuvaitsevat toimivat suvaitsemattomasti monia sellaisia kohtaan jotka eivät jaa samoja näkemyksiä. Yleensä tässä vielä toteutuu kaksoistandardien käyttäminen. Jos esimerkiksi jokin suomalainen kansanedustaja taikka muu henkilö mediassa kertoisi että homous on sairaus, niin erittäin nopeasti koko sosiaalinen media on täynnänsä suvaitsevaisuutta peräänkuuluttavien tuohtuneita kommentteja ( tämä on hyvä asia ) ja jopa kyseisen typerän lausunnon antaneen herjaamista. Entäs jos näemme televisossa esimerkiksi islam-illan jossa muslimi kertoo kuinka homoudesta voidaan langettaa jopa kuolemantuomio? Tällöin enemmistö suvaitsevaisuutta peräänkuuluttavista vaikenee.

 

Jotta suvaitsevaisuus voisi toteutua sellaisella tavalla, että se voi myös säilyä yhteiskunnassa, meidän tulisi pohtia mitä suvaitsemme ja miksi. Suvaitsevaiston tulisi myös ymmärtää, että meidän pitää myös suojella liberaaleja arvojamme eikä tehdä kaikkisuvaitsevaisuudesta sudenkuoppaa itsellemme, joka lopulta voi tuhota kaiken sen hyvän jonka vuoksi olemme työskennelleet vuosikymmenestä toiseen hitaasti asioita edistäen. Se, että maassamme on naisilla äänioikeus ja seksuaalivähemmistöt saavat tasa-arvoisen avioliittolakinsa, eivät valitettavasti ole itsestäänselvyyksiä vaikka niiden kuuluisi sitä olla.

 

Maailma ei ole mustavalkoinen vaan erittäin kompleksinen. Montaa täydellistä asiaa maailmassa ei ole kuolevaisuutemme lisäksi. Konservatiivit tarvitsevat liberaaleja ja ehkä liberaalit tarvitsevat vielä enemmän konservatiiveja niin ilkeän vastenmieliselle ajatukselle kuin se tuntuukin.