Monenlaisissa yhteyksissä tulee seurattua ihmisten ajattelun ja johtopäätösten tekemistä. Mielipide voi olla vahvakin mutta mielestäni mielipidettä olennaisempaa on se reitti miten siihen lopputulemaan on päädytty. Näkisin että ihmisen positio on keskeisessä roolissa johtopäätösten tekemisessä kun mielipidettä luodaan. Jos esimerkiksi henkilö on liberaali ja konservatiivit vetävät kampanjaa Britannian EU erosta, voi henkilö ajatella että hänen tulee vastustaa eroamista koska ei kuulu samaan ryhmään vastustajien kanssa ja on niin monasti aiemminkin vastustanut konservatiivien  ehdotuksia ja näkemyksiä. Luonnollisestikkin tällainen on erittäin huono reitti johtopäätökseen koska tunnesyyt ratkaisevat lopputuleman eikä niinkään tasapuolinen asian analysointi. Asiaa ei pitäisi ratkaista se, kuka sanoo jotakin, vaan mitä sanoo. Jos samaista tilannetta muutettaisiin nyt niin että liberaalit vetäisivät konservatiivien sijaan Britannian eroa EU:sta, niin uskoakseni useampi liberaali ihminen kääntyisikin kannattamaan eroa EU:sta. Nyt en siis väitä että kyseisessä äänestyksessä olisi ainoastaan konservatiivit äänestäneet brexitin puolesta vaan kyseessä oli vain yksi esimerkki varsin yleisestä ajattelusta.

 

Ihminen on luonteeltaan laumaeläin joka ajattelee huomattavan vähän itsenäisesti tai analyyttisesti. Mediaa käytetään myös välineenä johdatella ovelilla jutuilla, ja jo pelkästään otsikoilla tätä laumasieluista ihmistä. Yleensä aina kun tunteet nousevat pintaan, järki alkaa kadota. Tunteiden noustua pintaan  tullaan tietoisemmiksi omasta positiosta ja vastakkainasettelu ja yleistykset lisääntyvät. Ihmiselle olisi hyödyksi jos hän muistaisi sen, että ratkaisevaa on argumentit ja tosiasiat eikä se kuka ne milloinkin ilmaisee. Olisi erittäin sisäänpäinkääntynyttä jos omaksuisimme ideoita ja ajatuksia vain oman positiomme ihmisiltä.