Hyvä kansanedustaja Nasima Razmyar,
Kommentoitte Demokraatti-lehdessä seksuaalista ahdistelua ja tasa-arvokysymyksiä. Sallinette, että kommentoin muutamia näkemyksiänne:”Meillä on yhä sukupuolittunut perhekäsitys, meillä on yhä selkeästi mies- ja naisvaltaisia aloja, joiden välillä on suuria palkkakuiluja. Meillä on yhä olemassa kulttuuri, jossa seksuaalinen väkivalta on vaiettua ja uhrille noloa. Meillä kiusataan yhä herkkiä poikia ja vahvoja tyttöjä. Me tarvitsemme avointa keskustelua suomalaisesta tasa-arvosta ja sen kehittämisestä, hän kirjoittaa. ”


Katson, että voin pitkälti olla näistä asioista kanssanne samaa mieltä. On kuitenkin rehellisyyden nimissä sanottava, että Suomi on tasa-arvon kannalta kärkijoukossa maailmanlaajuisesti vaikka kehitettävää edelleen löytyykin. Syntyy vaikutelma, että keskustelu maahanmuuttajien tai pakolaisten tekemistä ahdisteluista tai seksuaalirikoksista on innoittanut eräät henkilöt keskittymään suomalaisten tekemiin ahdisteluihin ja rikoksiin. On erittäin kyseenalaista pyrkiä puolustamaan yhtäkään rikoksentekijää sillä, että jokin toinenkin ryhmä tai ihminen syyllistyy rikoksiin.Vaikuttaakin sille, että ei haluta tunnustaa sitä tosiasiaa, että kulttuurierot ovat merkittävä tekijä selittämään tiettyjen maahanmuuttajaryhmien hurjaa yliedustusta näissä rikoksissa.


Suomalaisten tekemät rikokset ovat sisäinen ongelmamme. Maahamme saapuvien kohdalla tilanne on sikäli toinen, että voimme poliittisilla päätöksillä pyrkiä vähentämään sellaista maahanmuuttoa joka suuntautuu maahamme kulttuureista joiden arvomaailma poikkeaa dramaattisella tavalla täkäläisistä arvoista. Tiedämme esimerkiksi Ruotsin kokemuksista ja rikostilastoista sen, että islaminuskoiset tekevät huomattavan paljon seksuaalirikoksia. Kun kaksi täysin vastakkaisten arvojen kansanryhmää jakavat samat elinalueet, on väistämätöntä että seurauksena on monenkirjavia ongelmia kuten rasismin ja vastakkainasettelun lisääntymistä sekä rikollisuutta. Viisas oppii toisenkin kokemuksista, tyhmä ei omistakaan. Toivon Suomen olevan viisas ja tarkastelevan miten naapurimaissamme integroituminen on onnistunut ja millaisia asioita heillä on islamisoitumisesta seurannut.


”Kun keskustellaan tasa-arvosta ja erityisesti naisten asemasta, pelataan pöytään yleensä aina sama kortti: sinulla on asiat hyvin, katso nyt noita muita raukkoja. Muiden kärsimys ei kuitenkaan pyyhi pois oman yhteiskuntamme epäkohtia ja ongelmia. Rohkea on se, joka näkee malkan omassa silmässään ennen kuin alkaa osoitella rikkaa toisen silmässä. ”


Tuskin kukaan on väittänyt, että maassamme olisi asiat täydellisesti. Kuinka täydellisesti mielestänne maassamme asioiden pitäisi olla, että voisimme arvostella esimerkiksi islamistisen maailman ihmisarvon tilannetta tai naisten asemaa? Tällä logiikalla kukaan ei voisi pyrkiä muuttamaan maailmaa jos se edellyttäisi absoluuttista täydellisyyttä siltä taholta joka muutosta pyrkii toteuttamaan. Jos me emme tasa-arvon yhtenä kärkimaista voi arvostella esimerkiksi Venäjän, Irakin taikka Afganistanin ihmisoikeustilannetta, niin kuka sitten voi? Luonnollisesti huomio yleensä kiinnittyy sinne, missä tilanne on kaikkein huonoin. Kun esimerkiksi puhutaan nälänhädästä, niin ymmärrettävästi keskustelussa vilisee monet Afrikan maat vaikka kotimaassammekin on jonkin verran nälkäisiä ihmisiä.


”Me voimme välillisesti tukea Afganistanin kehitystä esimerkiksi kehy-rahoin, mutta omaa yhteiskuntaamme meillä jokaisella on suora mahdollisuus muuttaa, Razmyar sanoo. ”


Nimenomaan omaa yhteiskuntaamme haluammekin hoitaa silloin kun pohdimme haluammeko seurata Ruotsin tietä maahanmuuton ongelmien kanssa. Oma yhteiskuntamme kiinnostaa meitä juuri silloin kun kritisoimme sitä, että maahamme saapuu pakolaisia joissa miessukupuoli on yliedustettuna ja joiden joukossa on hälyttävän paljon ihmisiä jotka syyllistyvät maassamme rikoksiin. Meillä on moraalinen velvollisuus auttaa ihmisiä jotka ovat hädässä, mutta sitä ei pitäisi toteuttaa tavalla josta seuraa meille itsellemme huomattavia ongelmia ja yhteiskuntarauhan horjumista. Meidän ei myös pidä olla auttamisen suhteen naiiveja ja keskittää rajallisia resursseja nuorten terveiden miesten majoittamiseen tilanteessa jossa esimerkiksi Syyriassa on huomattavan paljon kärsiviä lapsia ja naisia. Uskallan väittää, että mikäli käyttäisimme edes puolet siitä rahamäärästä ja resursseista paikanpäällä tapahtuvaan humanitääriseen auttamiseen joka nyt tulee kulumaan näiden miesten vastaanottamiseen turvapaikanhakijoina, tekisimme huomattavasti enemmän hyvää.


Meidän tulisi rehellisen avoimesti tunnustaa, että islamin uskonnon edustajilla on niin erilainen arvomaailma kuin Länsimaissa keskimäärin, että tämä aiheuttaa väistämättä yhteentörmäyksiä ja ongelmia. On erittäin naiivia ajatella, että kotouttamisella tai kurssituksella voisimme muuttaa nopeasti ihmisen arvomaailmaa jossa uskonto on merkittävä vaikutin. Islaminuskoiset pitävät meitä vääräuskoisina emmekä me kykene muuttamaan heidän arvopohjaansa. Mahdollinen muutos veisi aikaa sukupolvia ja sen muutosprosessin hinta olisi yhteiskuntarauhan särkyminen ja ihmistenvälisen luottamuksen heikkeneminen. Me emme kykene juurikaan muuttamaan islamistista maailmaa, mutta me kykenemme tekemään poliittisia päätöksiä joilla voimme ehkäistä islamisaation leviämistä maahamme.


Suurena ongelmana näen Suomessa sen, että ongelmia esille tuovat pyritään leimaamaan rasisteiksi ja tukahduttamaan näin avoin ja rehellinen keskustelu. Rasisti-sana on jo kokenut inflaation koska sitä on varsin huolettomasti viljelty silloinkin kun kysymyksessä ei ole rasismi. Tunnemme Britanniasta tapauksen jossa pikkukaupungissa raiskattiin vuosien saatossa yli 1400 lasta viranomaisten ollessa toimettomina rasismisyytösten pelossa. Olemme vaarassa kulkeutua samaan suuntaan mikäli leimaamme ihmisiä mielivaltaisesti emmekä uskalla rehellisesti tunnustaa, että tiettyjen kulttuurien edustajat omaavat hyvin erilaisen arvomaailman. Olisi myös muistettava ettei uskonnon tai kulttuurin arvostelu ole yhdenkään yksittäisin ihmisen arvostelua.


Kysynkin teiltä hyvä kansanedustaja, oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että islamin uskonnon leviäminen tuo mukanaan sellaisia arvoja ja tapoja jotka ovat syvästi vastoin käsityksiämme tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista?Ystävällisin terveisin: (nimi)En julkaise blogissani mahdollista kansanedustajan vastausta