Katupartioista on riittänyt viimeaikoina paljon vääntöä. Varsin ymmärrettävänä voi pitää sitä, että muuttuneessa tilanteessa monet lasten vanhemmat ja nuoret naiset kokevat turvattomuuden lisääntyneen. Poliisin resurssit ovat rajalliset ja kansalaiset ovat aktivoituneet erilaisten partioiden muodossa.Tällaiset partiot herättävät kaksipiippuisia ajatuksia. Monet poliisit kannattavat partioita koska näkevät jokapäiväisessä työssään turvallisuustilanteen muuttuneen, tietäen samalla poliisin resurssit rajallisiksi.

 

Toivottavaa olisi, että partiointia suorittaisi tavalliset Pirkot ja Pertit jotka eivät ole liian asenteellisia kuten voi ajatella pilottitakkisten maiharijätkien kohdalla olevan. Toisaalta jos nämä pilottitakkiset saavat kokea olevansa tarpeellisia ja pysyvät näin itse poissa pahanteosta, niin silläkin on oma merkityksensä. Lähtökohtana tulisi aina muistaa se, että jokainen on syytön siihen saakka kunnes syyllistyy rikokseen, oli sitten kysymyksessä maahanmuuttaja tai maiharijätkä.

 

Epätäydellisessä maailmassa lähes kaikilla asioilla on hyvät ja huonot puolensa. On mahdollista, että vääränlainen ja asenteellinen katupartiointi lisää tarpeetonta vastakkainasettelua ja jopa lisää joidenkin kokemaa turvattomuuden tunnetta. Toisaalta esimerkiksi raiskaus on niin vakava ja traumatisoiva rikos tapahtuessaan erityisesti lapselle tai nuorelle, ettemme voi vähätellä jokaisen sellaisen teon ehkäisemisyrityksiä. Uskoakseni useimmat kannattaisivat katupartioita mikäli raiskaus tapahtuisi itselle tai osuisi lähipiiriin.

 

Toivottavaa on, että katupartiot keskittyvät toiminnassaan seuraamaan kaikkea rikollista toimintaa eivätkä keskity pelkästään maahanmuuttajiin. Yhtä toivottavaa on ettei oikeutta oteta omiin käsiin vaan ilmoitetaan asiasta poliisille. Tarvitsemme malttia samaan aikaan kun tunnustamme sen tosiasian, että turvallisuustilanne on muuttunut maassamme hieman huonompaan suuntaan. Meidän tulee samaan aikaan tunnustaa avoimesti realitodellisuus, mutta välttää pitämästä jotakin ihmisryhmää kategorisesti uhkana.