Kiekkoilun legenda Teemu Selänne kommentoi raiskauksia todeten, että rangaistuksia on kovennettava ja hyysäilyn loputtava. Ei liene yllätyksenä, että hyvin nopeasti nämäkin kommentit leimattiin rasismiksi. Useimmille lienee selvää, että rasismi on aina typerää, mutta kuinka usein tulemme ajatelleeksi miten vakavia seurauksia rasismi-sanan väärinkäytöstä on? Rohkenisin väittää, että rasistiksi leimaaminen ilman todellista rasismia on muodostumassa jo itse rasismiakin suuremmaksi ongelmaksi. Rasismi on siinä määrin vastenmielistä ja useimpien arvojen vastaista, että emme halua leimautua rasisteiksi yhteisössämme. Koska rasismikorttia heilutellaan pääsääntöisesti mielivaltaisesti, kokee monet vaikeaksi ilmaista näkemyksiään maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Rasismikortista on muodostunut kätevä ja helppo keino torjua normaali keskustelu ja argumentaatio.Aiheeton rasismi-kortin käyttäminen johtaa viimekädessä positiiviseen syrjintään joka toimii alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Ideahan tiettävästi oli, ettei ketään saisi syrjiä etnisyytensä tai alkuperänsä vuoksi? Tasa-arvo ei voi olla keinulauta jota tulisi yrittää pitää vaaka-asennossa lisäten tai vähentäen eri etnisten ryhmien saamia etuja tai erivapauksia. Esimerkkinä tällaisesta keinulaudasta muistuu mieliin vuosia sitten Helsingin kaupunki tekemä linjaus jonka mukaan maahanmuuttajia suositaan rekrytoinnissa mikäli hakijat ovat tasavahvoja. Jos alkuperäisenä ideana on välttää rasismia ja suosia tasa-arvoa, ei tulisi suosia ketään taustansa perusteella. Tasa-arvo tulisi omaksua itseisarvona ja pyrkiä välttämään tällaista keinulautaa.

 

Rasismi-sanan väärinkäyttö vähentää myös maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan. Kun alamme pelätä rasistiksi leimautumista, se johtaa siihen, että alamme huomioida liiaksi heidän toiveitaan. Viranomaiset alkavat tehdä ratkaisuja joita ohjaa tämä pelko. Näin on tapahtunut jo mm. Ruotsissa. Ajatellaampa hetki tilannetta jossa meille on tulossa kotiimme vieraita. Toivotamme vieraan tervetulleeksi, tarjoamme kahvia ja pullaa. Saatamme kysyä vieraalta haluaako hän kenties konjakkiryypyn. Voimme sanoa, että ole kuin kotonasi. Tällainen huomioiminen on mukava ja hieno tapa vierasta kohtaan. Jos taas ihmistä ollaan rekrytoimassa yrityksen uudeksi työntekijäksi, pyritään työntekijälle opettamaan talon tavat eikä suinkaan aleta palvella uutta työntekijää. Kun ajatellaan maahanmuuttajan integroitumista niin häneen ei pitäisi etnisyytensä ja alkuperänsä perusteella ajatella vieraana jota me palvelemme kuin kotiimme tulevaa vierasta. Hänet tulisi toki toivottaa tervetulleeksi ja alkaa tämän jälkeen suhtautua häneen kuten esimerkkini uuteen työntekijään ja ihmiseen joka kuuluu samaan tiimiin.

 

Kun rasismi-sanaa väärinkäytetään ja saadaan ihmiset varpailleen ja varovaisiksi, se vähentää tasapuolista suhtautumista maahanmuuttajiin ja tekee tasa-arvosta edellä kuvatun keinulaudan. Se johtaa siihen, että olemme loputtoman vieraanvaraisia ja olemme valmiita antamaan etnisyyden taikka uskonnon perusteella jopa erivapauksia. Kantasuomalaiset kokevat tämän syrjivän heitä, jonka jälkeen he syyllistävät asiasta maahanmuuttajia. Vastakkainasettelun tie on valmis ja todellinen rasismi alkaa nostaa päätään. Nähtävissä on myös kehitys jossa osa maahanmuuttajista pyrkii käyttämään hyväkseen rasismi-korttia saadakseen läpi toivomiaan asioita. Kun yhteiskunta mukailee erilaisia kulttuureita ja tapoja, se tekee karhunpalveluksen integroitumiskehitykselle. Suomessa on aina välillä kritisoitu sitä, että Jehovan todistajat ovat vapautettuja asepalveluksesta. Yhteiskunnan ei pitäisi arvottaa mitään uskonnollista vakaumusta toisen vakaumuksen yläpuolelle. Millä perusteella Jehovan todistajien vakaumus on lainsäätäjän mielestä niin paljon arvokkaampi kuin vaikkapa pasifistin vakaumus, että Jehovan todistajat saavat erivapauden mutta pasifisti joutuu linnaan?

 

Euroopan islamisoituessa olisi ensiarvoisen tärkeää olla huomioimatta muslimien uskontoon liittyviä erityistoiveita. Jos mukailemme islamiin liittyviä erityistarpeita, annamme heille sellaisen viestin, että me tulemme kaikessa vastaan eikä sinun tarvitse integroitua kunnolla. Maaahanmuuttaja on vieras muuttaessaan mutta häneen ei pitäisi alituiseen suhtautua vieraana, vaan tasapuolisesti. Liiallinen vieraanvaraisuus muistuttaa maahanmuuttajia siitä, etteivät he kuulu joukkoon. Joukkoon kuulumattomat eivät integroidu. Tasa-arvo ei toteudu niin, että euroopan kantaväestön pitää luopua omista tavoistaan tai kulttuuristaan toisen kulttuurin tarpeet huomiodakseen. Jos joutuisimme aina huomiomaan uskontoihin tai kulttuureihin liittyvät erityistarpeet ja toiveet, olisimme loputtomassa suossa jossa kaikki kokisivat lopulta eriarvoisuutta. Palatakseni rasismi-sanan mielivaltaiseen käyttöön, on selvästi nähtävissä että tämä on jakamassa kansaamme kahtia, tai ainakin eri leireihin. Useimmissa tapauksissa on kyse siitä, että asetamme itse muut ihmiset mielessämme leiriin ja lokeroon, mihin hän ei itse itseään sijoittaisi. Rasistiksi aiheettomasti leimaaminen tukahduttaa myös keskustelua ja johtaa Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen jossa maahanmuutosta tai monikulttuurisuudesta sallitaan vain yksi ainoa totuus.