Tässä blogissa ei ole tarkoituksena keskittyä pelkästään maahanmuuttoon tai islamiin, vaan ajankohtaisiin asioihin sekä erilaisiin ilmiöihin. Pakolaiskriisin ja Pariisin iskujen vuoksi islam on nyt keskusteluissa tapetilla, joten muutama sananen aiheesta lienee paikallaan.

 

Monet poliitikot ja julkisuuden henkilöt ovat sanoneet, että terrorismia ja islamia ei saisi yhdistää toisiinsa. Onko tällaiselle väitteelle kuitenkaan mitään pohjaa? Profeetta Muhammed edustaa muslimeille mallikelpoisinta ihmistä, jota tulisi pyrkiä jäljittelemään mahdollisimman hyvin. Profeetta Muhammed omisti suurimman osan elämäänsä nimenomaan jihadismille. Jihad voi olla sekä sisäistä ihmisen kamppailua pahuutta vastaan, että sotiaallista jihadia vääräuskoisia kohtaan.

 

Profeetta Muhammed oli rauhaomainen ollessaan vielä ilman valtaa Mekassa. Medinan aikakaudella ja valtaa saatuaan hän kuitenkin korosti väkivaltaa, harjoitti surmaamista ja sotimista. Medinan aikana hän sai väkivaltaa suosivia ilmestyksiä. Islamissa uudemmat ilmestykset kumoavat vanhemmat mikäli ne ovat ristiriidassa keskenään. Sahih al-bukharin haditheissa profeetta Muhammed korostaa pyhän sodan tärkeyttä.

 

Muutamia lainauksia koraanista:

 

”Ne jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin, tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus, - paitsi niitä jotka katuvat (kääntyvät islamiin) ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne.” (Suura 5:33-34)

”Ne jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuonpuoleiseen taistelkoot Allahin tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi.” (Suura 4:74)

”Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet taistelkaa uskottomia vastaan missä heidät tapaattekin, vangitkaa heidät, saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on anteeksiantava ja armelias.” (Suura 9:5)

"Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa. Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa." (Suura 9:29)

”Taistelkaa Allahin tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Allah ei rakasta väärintekijöitä. – Surmatkaa heidät, (ei-muslimit) missä heidät kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin (Kaaba) luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: vain silloin voitte surmata heidät siellä. Tämä on uskottomien palkka.” (Suura 2:190-191)


Islam jakaa maailman rauhan ja sodan alueisiin. Dar al-islam edustaa islamin hallitsemaa aluetta ja Dar al-harb edustaa sodan eli vääräuskoisten hallitsemaa aluetta. Kun muslimit sanovat islamia rauhan uskonnoksi, he tarkoittavat sitä, että maailmassa vallitsee rauha kun koko maailma on Dar al-islam, eli alistettu kokonaisuudessaan islamille.


Kun huomioidaan islamin historia ja konfliktit, sekä ennenkaikkea islamin kirjoitukset, ei rehellisesti asiaa tulkiten voi islamia ja väkivaltaa vääräuskoisia kohtaan erottaa toisistaan. Ne ovat aina kuuluneet islamiin kuten ne kuuluivat profeetta Muhammedinkin toimintaan. Onneksi on kuitenkin paljon maallistuneita muslimeja jotka eivät harjoita väkivaltaista jihadismia. Terrorismia ja islamia ei haluta yhdistää toisiinsa koska sitä pidetään poliittisesti epäkorrektina ja pelätään että viha ja rasismi lisääntyy. Osa on kuitenkin myös tietämättömiä islamista ja suhtautuvat islamiin omien uskonkäsitystensä kautta ajatellen islamia henkilökohtaisena uskona. Islam on kuitenkin ensisijaisesti poliittinen hallintajärjestelmä ja toissijaisesti vasta muslimien henkilökohtaiseen käyttöön. Tässä mielessä islam poikkeaa useimmista uskonnoista sen sisältäessä poliittisen ulottuvuuden.


 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jihad